Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chính thức phát hành bản nâng cấp phần mềm Bài giảng Hình học GeoMath 1.5 dành cho giáo viên cấp THCS và THPT
05/04/2011

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức phát hành bản nâng cấp GeoMath 6-12, phiên bản 1.5, đây là bản nâng cấp với rất nhiều tính năng mạnh, đột phá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trên thực tế của giáo viên.


- Đây là bộ phần mềm công cụ tạo và trình diễn bài giảng điện tử môn TOÁN, phần hình học đầu tiên của Việt Nam dành cho GV các nhà trường THCS, THPT trên toàn quốc.

- Bộ phần mềm đuợc phát hành trên 7 CDROM, mỗi CD dành cho một khối lớp từ 6 đến 12.

- Các tệp bài giảng hình học được tạo ra bởi các phần mềm này có khuôn dạng *.gmath. Mỗi tệp *.gmath có thể coi như một bài giảng điên tử. GV có thể trình diễn các bài giảng này trên máy tính của mình.

- Các tệp bài giảng *.gmath sau khi được khởi tạo sẽ tồn tại độc lập với phần mềm và CSDL GDL và có thể sao chép sử dụng từ máy tính này sang máy tính khác một cách dễ dàng. Do kích thuớc khá nhỏ các tệp này có thể được gửi kèm qua email và hệ thống mạng Internet.

- Mỗi tệp bài giảng *.gmath bao gồm một trang GeoMath Page và một dãy các tệp hình học động được nhúng trong các bài giảng này. GV sẽ dựa trên nội dung bài giảng và các hình hình học kèm theo để giảng dạy theo giáo án đã vạch ra.

- Mỗi PM GeoMath có kèm theo một CSDL các đối tượng hình học tương ứng với tất cả các hình có trong SGK môn Toán của khối lớp tương ứng. Khi khởi tạo các bài giảng GV có thể sử dụng các hình có sẵn này hoặc tạo ra các hình hình học mới để nhúng vào bài giảng của mình.

- Mỗi phần mềm được đóng gói và phát hành trên một đĩa CDROM. Giá bán 01 CD là 60.000 đồng/CD.

Trang thông tin phần mềm Bài giảng Hình học - GeoMathURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5218

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn