Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HỌC, DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 2: 4. Bài học Luyện Từ và Câu (phần IV)
06/07/2011

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong bài viết này sẽ trình bày các hoạt động liên quan đến chỉnh sửa câu trong phần mềm Học - Dạy tiếng Việt lớp 2.

6. Điền từ hoàn thiện câu

Hoạt động này được thiết kế với mục đích rèn luyện kỹ năng tìm hiểu và hoàn thiện câu tiếng Việt.


Cho trước một đoạn văn bản tiếng Việt với một vài vị trí còn khuyết, nhiệm vụ của HS là điền thêm các từ, cụm từ vào các vị trí này để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Giao diện của hoạt động này có dạng như sau:

Trong cửa sổ chính của màn hình có một đoạn văn bản với các vị trí còn trống đánh dấu bởi "...". Nhiệm vụ của HS là nhập, điền các từ, cụm từ vào các vị trí trống này.

Thao tác điền như sau: Với mỗi vị trí trống có dấu "..." thực hiện các thao tác sau:

- Nháy chuột vào vị trí "..." cần điền.

- Nháy chuột vào dòng nhập liệu bên phải màn hình để bắt đầu nhập từ bàn phím.

- Gõ từ, cụm từ cần điền vào dòng này.

- Kết thúc nhấn ENTER hoặc nháy nút Nhập.

Làm như vậy với lần lượt tất cả các vị trí trống cần điền.

Có 2 chế độ thực hiện bài luyện này:

- Chế độ đáp án mở, khi đó các nút sẽ không hoạt động.

- Chế độ đáp án chính xác, khi đó các nút sẽ hoạt động.

Muốn xem trợ giúp hãy nháy nút , khi đó tại một vị trí trống sẽ hiện từ cần tìm trong một vài giây.
Sau khi làm xong nháy nút để kiểm tra kết quả làm đúng hay sai.

7. Điều chỉnh câu

Điều chỉnh câu là bài luyện yêu cầu HS thay thế một số từ trong một câu sao cho không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu. Bài luyện này sẽ rèn luyện kỹ năng sử dụng từ chính xác và mở rộng vốn từ của HS.

Dưới đây là giao diện bài luyện thay thế từ thích hợp trong đoạn văn bản.

Trong cửa sổ chính là một đoạn văn bản trong đó có một số từ được đánh dấu. Nhiệm vụ của HS là nhập các từ, cụm từ để thay thế các từ được đánh dấu này sao cho không thay đổi ý nghĩa của đoạn văn bản.

Thao tác điền như sau: Với mỗi vị trí được đánh dấu thực hiện các thao tác sau:

- Nháy chuột vào vị trí từ đánh dấu cần thay thế.

- Nháy chuột vào dòng nhập liệu bên phải màn hình để bắt đầu nhập từ bàn phím.

- Gõ từ, cụm từ cần điền vào dòng này.

- Kết thúc nhấn ENTER hoặc nháy nút Nhập.

Làm như vậy với lần lượt tất cả các vị trí cần thay thế.

Có 2 chế độ thực hiện bài luyện này:

- Chế độ đáp án mở, khi đó các nút sẽ không hoạt động.

- Chế độ đáp án chính xác, khi đó các nút sẽ hoạt động.

Muốn xem trợ giúp hãy nháy nút , khi đó tại một từ đánh dấu sẽ hiện từ cần thay thế trong một vài giây.

Sau khi làm xong nháy nút để kiểm tra kết quả làm đúng hay sai.

8. Chỉnh sửa lỗi chính tả của câu

Đây là hoạt động rèn luyện kỹ năng phân tích chính xac cú pháp của câu hay đoạn văn bản. Cho truớc một đoạn văn bản, trong đó GV đã cố tình để lại một số lỗi câu như thiếu dấu ngắt câu, không tuân thủ đúng nguyên tắc viết hoa của các từ, ... HS có nhiệm vụ quan sát, phát hiện các lỗi này và cần sửa trực tiếp trên màn hình.

Giao diện của bài luyện này như hình dưới đây:

Trên màn hình chính sẽ hiển thị một văn bản cần sửa đổi. Người dùng sử dụng công cụ soạn thảo để chỉnh sửa trực tiếp đoạn văn bản này trên màn hình.

Nút để trợ giúp xem còn bao nhiêu lỗi cần sửa và đó là các lỗi nào.

Khi nháy nút này, màn hình sẽ có dạng như hình dưới đây:

Xuất hiện cửa sổ bên phải ghi rõ các lỗi còn lại cần phải sửa.
Sau khi xem trợ giúp nháy nút ở góc phải trên để đóng cửa sổ trợ giúp hoặc nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Sau khi làm xong nháy nút để kiểm tra kết quả.

Khi đó trong cửa sổ bên phải sẽ hiện đoạn văn bản GỐC đúng cần sửa.

Nháy nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5417

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn