Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải phần mềm TKB 8.5 Viewer - Hỗ trợ xem và in ấn nhanh Thời khóa biểu
21/07/2011

TKB 8.5 Viewer - Đây là phiên bản rút gọn của TKB 8.5, phần mềm này chỉ cho phép xem và in toàn bộ dữ liệu Thời khóa biểu ra máy in. Phần mềm TKB 8.5 áp dụng cho tất cả các loại trường học phổ thông của Việt Nam từ Tiểu học, THCS đến THPT phân ban và THPT kỹ thuật.


Tải phần mềm TKB 8.5 Viewer Setup

Tải phần mềm TKB 8.5 DEMO Setup

Tải tài liệu User Guide chính thức của phần mềm TKB 8.5URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5468

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn