Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Bắt đầu từ ngày 17/10/2011, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sẽ đưa lên Website toàn bộ nội dung SGK Hình học các lớp 10, 11, 12 THPT nâng cao bao gồm cả các tệp hình học động kèm theo
14/10/2011

Sau một thời gian chuẩn bị, công ty School@net bắt đầu lại đưa lên Website nội dung đầy đủ và chi tiết của SGK Hình học các lớp 10, 11, 12, nhưng lần này là theo chương trình THPT nâng cao.


Toàn bộ các hình vẽ đều được thiết kế lại bởi các phần mềm hình học động Geogebra hoặc Cabri3D và được nhúng vào trang Web để giáo viên có thể xem và tương tác o­nline. Đồng thời các giáo viên cũng có thể download tất cả các tệp hình động này, tất cả chúng đều hoàn toàn miễn phí.

Bài học đầu tiên sẽ được đưa lên Website từ thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2011.


Toán - Hình học lớp 10 - Nâng cao

Chương I. Vectơ

1. Các định nghĩa

2. Tổng của hai vectơ

3. Hiệu của hai vectơ

4. Tích của một vectơ với một số

5. Hệ trục tọa độ

6. Ôn tập chương I

Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 00 đến 1800)

2. Tích vô hướng của hai vectơ

3. Hệ thức lượng trong tam giác

4. Ôn tập chương II

Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1. Phương trình tổng quát của đường thẳng

2. Phương trình tham số của đường thẳng

3. Khoảng cách và góc

4. Đường tròn

5. Đường elip

6. Đường hypebol

7. Đường parabol

8. Ba đường conic

9. Ôn tập chương III

10. Ôn tập cuối năm


Toán - Hình học lớp 11 - Nâng cao

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

1. Mở đầu về các phép biến hình

2. Phép tịnh tiến và phép dời hình

3. Phép đối xứng trục

4. Phép quay và phép đối xứng tâm

5. Hai hình bằng nhau

6. Phép vị tự

7. Phép đồng dạng

8. Ôn tập chương I

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

2. Hai đường thẳng song song

3. Đường thẳng song song với mặt phẳng

4. Hai mặt phẳng song song

5. Phép chiếu song song

6. Ôn tập chương II

Chương III. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ

1. Vectơ trong không gian và sự đồng phẳng của các vectơ

2. Hai đường thẳng vuông góc

3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

4. Hai mặt phẳng vuông góc

5. Khoảng cách

6. Ôn tập chương III

7. Bài Tập Ôn Cuối Năm


Toán - Hình học lớp 12 - Nâng cao

Chương I. Khối đa diện và thể tích của chúng

1. Khái niệm về khối đa diện

2. Phép đối xứng qua mặt phẳng

3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều.

4. Thể tích của khối đa diện

5. Ôn tập chương I

Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

1. Mặt cầu, khối cầu

2. Khái niệm về mặt tròn xoay

3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

4. Mặt nón, hình nón và khối nón

5. Ôn tập chương II

Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian

1. Hệ tọa độ trong không gian

2. Phương trình mặt phẳng

3. Phương trình mặt phẳng

4. Ôn Tập Chương III

5. Bài Tập Ôn Cuối NămURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5652

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn