Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty School@net sắp phát hành phần mềm Kiểm tra trắc nghiệm về Luật Giao thông đường bộ
01/11/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Lần đầu tiên Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chuẩn bị phát hành một phần mềm đặc biệt, đó là phần mềm Em học Luật giao thông đường bộ dùng để kiểm tra trắc nghiệm về Luật giao thông đường bộ. Vì sao gọi đây là một phần mềm đặc biệt?


- Đây là phần mềm đầu tiên của Công ty School@net theo một đề tài không gần với "Giáo dục" mà là một đề tài thuần túy xã hội.

- Điểm đặc biệt nhất của phần mềm này chức năng Kiểm tra trắc nghiệm về Luật giao thông đường bộ. Chúng tôi không sử dụng một tập hợp các câu hỏi có sẵn để tạo ra các bài kiểm tra trắc nghiệm về Luật Giao thông đường bộ. Trong phần mềm này lần đầu tiên Công ty School@net sẽ sử dụng Ngân hàng câu hỏi động để thiết kế bộ dữ liệu lõi cho phần mềm này. Khái niệm Ngân hàng câu hỏi động - Automatic Question Bank là một mô hình mới nằm trong Giải pháp chung về CSDL Ngân hàng câu hỏi của công ty School@net.

Giao diện chính của phần mềm có dạng như sau với 3 chức năng chính.

Chức năng Xem Luật Giao thông đường bộ cho phép người dùng xem và đọc chi tiết toàn văn bản Luật Giao thông đường bộ của Việt Nam. Giao diện này có dạng như hình dưới đây:

Chức năng Xem chi tiết hệ thống Biển báo giao thông đường bộ cho phép người dùng xem chi tiết từng biển báo trong hệ thống CSDL các biển báo giao thông của Việt Nam.

Giao diện của chức năng này như sau:

Chức năng Kiểm tra trắc nghiệm về Luật giao thông đường bộ Việt Nam là chức năng chính của phần mềm. Chức năng này sẽ tự động tạo ra các bài kiểm tra trắc nghiệm ngay trên màn hình về Luật và Biển báo giao thông đường bộ Việt Nam.

Giao diện chính của chức năng này như sau:

Dưới đây là màn hình làm bài kiểm tra trắc nghiệm về Luật giao thông đường bộ của phần mềm. Giao diện này chính là một kiểu kiểm tra trắc nghiệm có trong phần mềm iQB do công ty School@net phát hành.

Dưới đây là một hình ảnh nữa của một câu hỏi trắc nghiệm của phần mềm. Chú ý rằng toàn bộ các câu hỏi này đều không phải là những câu hỏi "tĩnh" bình thường, mà đều là những câu hỏi "động" mà nội dung của câu hỏi này chỉ được tạo ra tại thời điểm kiểm tra trắc nghiệm.

Một đặc tính hay nữa của phần mềm này là có thể in ra giấy (hoặc chuyển qua DOC File) các bài kiểm tra trắc nghiệm này.

Dưới đây là màn hình của chức năng xem trước và in ra máy in một đề kiểm tra trắc nghiệm về Luật giao thông đường bộ.

Phần mềm Em học Luật giao thông đường bộ có thẻ dùng cho mọi đối tượng từ HS, sinh viên đến GV và mọi công dân Việt Nam muốn tự tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ Việt Nam.

Phần mềm dự kiến sẽ được phát hành trong tháng 11 năm 2011.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5717

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn