Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả FORM Nhớ viết trong phần mềm Tiếng Việt 3
03/11/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Nhớ Viết là một kỹ năng được học và rèn luyện nhiều trong chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Học sinh đọc trước đoạn văn bản, ghi nhớ và sau đó chép lại bài này vào vở.


Chức năng Form:

FORM Nhớ viết được thiết kế để mô phỏng bài học Nhớ - Viết trong chương trình Tiếng Việt cấp Tiểu học. Các chức năng chính của FORM:

- Cho phép hiển thị một đoạn văn bản trên màn hình theo các mức hiển thị khác nhau, từ mức ẩn hoàn toàn văn bản cho đến mức hiển thị hoàn toàn văn bản, để HS có thể quan sát, ghi nhớ và thực hiện bài học nhớ viết trên lớp cũng như ở nhà.

- Văn bản được thể hiện hoặc bằng font chữ giống SGK Tiếng Việt, hoặc được thể hiện đúng như chữ viết chuẩn TiếngViệt.

- Cho phép thể hiện văn bản theo 6 mức thể hiện khác nhau từ 0 --> 5.

Mức 0: ẩn hoàn toàn văn bản.

Mức 1: mỗi dòng, mỗi câu hiện 1 từ.

Mức 2: mỗi dòng, mỗi câu hiện 1 - 2 từ.

Mức 3: mỗi dòng, mỗi câu hiện 3 - 5 từ.

Mức 4: hiện 80% văn bản.

Mức 5: hiện toàn bộ 100% văn bản.

Khuôn dạng Form:

Khuôn dạng FORM như hình dưới đây:

Tại khung chính của màn hình sẽ hiện đoạn văn bản chính. Có thể có 1 hoặc nhiều phần của văn bản này.

Nháy nút để nghe lời đọc của GV. Trong khi nghe nút lệnh này sẽ chuyển thành nháy vào nút này để tạm dừng, nháy lần nữa để nghe tiếp tục. Muốn dùng lại để nghe lại từ đầu thì nháy nút

Các nút dùng để phóng to, thu nhỏ chữ trên màn hình.

Văn bản tiếng Việt thể hiện trên màn hình sẽ được thể hiện theo hai kiểu:

- Kiểu chữ giống và tương tự như SGK Tiếng Việt.

- Kiểu chữ chuẩn theo đúng cách viết chữ tiếng Việt theo chương trình chuẩn môn Tiếng Việt Tiểu học.

Nút dùng để chuyển đổi giữa hai kiểu chữ này.

Nút dùng để phóng to toàn màn hình văn bản trong cửa sổ hiện thời.

Khi bắt đầu bài học này, toàn bộ văn bản sẽ hiện ngay trên màn hình. Để thực hiện và luyện nhớ viết, GV sẽ lần lượt nháy vào các nút có ghi số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Các số này tương ứng với các mức tập luyện cho phần học Nhớ - Viết.

Sau đây là mô tả các mức luyện tập, bắt đầu từ mức 0.

Mức 0: HS bắt đầu bài luyện tập. Toàn bộ văn bản bị ẩn đi. Tại vị trí các từ của văn bản sẽ hiện vạch ngang hoặc dấu cách như hình dưới đây.

Chú ý: nút dùng để chuyển đổi giữa 2 chế độ hiển thị các từ khi ẩn đi: hiển thị bằng nét ngang hoặc bằng dấu cách.

Mức 1: mỗi dòng hoặc mỗi câu sẽ chỉ hiện một từ. Mức này sẽ gợi ý bước đầu cho HS khi không thể thực hiện được tiếp bài luyện tập của mức 0.

Mức 2: mỗi dòng hoặc mỗi câu sẽ chỉ hiện một hoặc hai từ. Hình ảnh của mức 2 như hình dưới đây.

Mức 3: mỗi dòng hoặc mỗi câu sẽ chỉ hiện từ hai đến 5 từ. Hình ảnh của bài luyện nhớ viết mức 3 như hình dưới đây.

Mức 4: toàn bộ văn bản sẽ được thể hiện khoảng 80%.

Mức 5: văn bản thể hiện 100 %.

Nhập dữ liệu trực tiếp cho Form:

Các thông số nạp dữ liệu cho Form này bao gồm:

- Tên tệp lưu trữ dữ liệu ngoài ADF File được nhập tại vị trí Tệp dữ liệu văn bản. Mỗi tệp dữ liệu sẽ chỉ lưu một bài luyện nhớ viết.

- Tại vị trí Thể hiện chữ Việt chọn 1 trong 2 kiểu thể hiện font chữ trên màn hình:

+ Theo kiểu chữ giống SGK Tiếng Việt.

+ Theo kiểu chữ tập viết chuẩn Tiếng Việt.

- Tại vị trí Thể hiện các chữ, từ ẩn chọn 1 trong 2 cách thể hiện các chữ ẩn của bài luyện: dấu cách hay nét gạch ngang.

- Số lượng đoạn văn bản được nhập tại vị trí Số lượng đoạn văn bản. Gõ một số và nhấn phím Enter để cập nhập giá trị này.

- Nhập nội dung văn bản chính và nội dung các đoạn văn bản.

- Nhập Tiêu đề trênTiêu đề dướicủa văn bản.

- Tên tệp âm thanh tương ứng với văn bản này được nhập tại vị trí Tệp âm thanh. Nút dùng để nghe lại lời đọc của đoạn văn bản này. Như vậy GV cần thu âm lời đọc trước của văn bản cần tập nhớ viết trước khi nhập liệu cho Form này.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để đóng và ghi lại kết quả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5726

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn