Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Một vài hình ảnh của buổi tập huấn phần mềm GeoMath 6-12 và Geo Math Lesson 1.5 tại Hà Nội ngày 25 tháng 2 năm 2012
28/02/2012

Sáng 25 tháng 2 năm 2012, tại địa điểm Hội trường A4, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, 67B Cửa Bắc, đã diễn ra buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm GeoMath 6-12 và Geo Math Lesson 1.5 dành cho giáo viên các trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội.


Sau đây là 1 vài hình ảnh được ghi lại thành một phóng sự ảnh nhỏ của buối tập huấn này.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6124

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn