Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu một số phần mềm Site License của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
15/03/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Phần mềm kiểu Site License (bản quyền nhà trường) là các phần mềm có bản quyền của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường mà giấy phép sử dụng được cấp cho các nhà trường. Mỗi giấy phép này có giá trị tại nhiều máy tính tại một địa điểm nào đó nên được gọi là Site License. Bài viết này sẽ giới thiệu một số phần mềm Site License của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


1. Phần mềm BẢN QUYỀN kiểu Site License là gì?

Mô hình các loại phần mềm của công ty School@net được mô tả trong sơ đồ dưới đây.

Trong sơ đồ trên:

- Public Software là các phần mềm công cộng, miễn phí của công ty School@net.

- CDROM Software là các phần mềm được đóng gói và phát hành trên CDROM.

- Service Software là phần mềm dịch vụ. Phần mềm dịch vụ là các phần mềm mà bản quyền được cấp như các dịch vụ gia tăng, ví dụ cấp cho người dùng sử dụng theo thời gian, theo kết nối Internet, ...

- License Software là phần mềm kiển bản quyền. Phần mềm này sẽ bao gồm 2 loại: phần mềm PC License và phần mềm Site License.

Phần mềm PC License là phần mềm mà bản quyền sử dụng được cấp phép cho từng máy PC và từng cá nhân người sử dụng.

Phần mềm Site License là phần mềm mà bản quyền sử dụng được cấp phép cho một nhà trường hay một tập thể người dùng.

2. Các đặc thù của phần mềm bản quyền nhà trường (Site License)

Phần mềm bản quyền nhà trường (Site License) là phần mềm yêu cầu người sử dụng đăng ký bản quyền theo từng nhà trường hay từng vị trí (site) cài đặt phần mềm. Đặc tính cơ bản nhất của kiểu phần mềm này việc đăng ký bản quyền sử dụng không phục thuộc vào máy PC được cài đặt phần mềm. Do vậy khi đã đăng ký sử dụng phần mềm thì người dùng có quyền cài đặt và sử dụng phần mềm trong nhiều máy tính PC (không hạn chế số lượng).

Qui trình cài đặt và đăng ký phần mềm kiểu bản quyền nhà trường được tiến hành như sau:

- Ngay sau khi đăng ký mua phần mềm, công ty School@net sẽ cấp cho người sử dụng (nhà trường, tổ chức) các thông số chính liên quan đến License của phần mềm. Các thông số này được ghi trong tờ Giấy phép Sử dụng Phần mềm tương ứng với từng sản phẩm cụ thể.

- Việc cài đặt phần mềm được tiến hành như bình thường.

- Việc đăng ký sử dụng phần mềm được tiến hành lần đầu tiên khi chạy phần mềm. Tất cả các máy tính khi cài đặt đều sử dụng thông tin License mà công ty School@net đã cung cấp để tiến hành đăng ký.

Các phần mềm Site License thông thường là các phần mềm hướng đến đối tượng mua là các tổ chức, nhà trường muốn sử dụng cài đặt nhiều bản phần mềm này trên nhiều máy PC khác nhau. Thông thường phần mềm dạng Site License là các phần mềm giáo dục mà đã có phiên bản CDROM (chú ý bản CDROM chỉ cho phép dùng trên 01 máy PC cho mỗi người dùng), nay muốn sử dụng trên nhiều máy tính mà không cần nhiều CDROM. Ngoài ra các phần mềm có chức năng Quản lý đào tạo trong nhà trường cũng thuộc loại này.

Ví dụ:

Phần mềm Tập viết chữ Việt 1. Phần mềm có chức năng mô phỏng toàn bộ phần kiến thức Tập viết chữ của môn Tiếng Việt lớp 1 theo SGK và theo vở Tập viết 1. Phần mềm này được phát hành theo 2 bản: CDROM và Site License.

Bản CDROM.

Bản CDROM được phát hành cho đối tượng là cá nhân GV có nhu cầu sử dụng phần mềm này trong việc giảng dạy của mình. GV mua CDROM này chỉ được phép cài đặt trên 01 máy tính PC. Khi chạy phần mềm sẽ kiểm tra bản quyền phần mềm bằng cách kiểm tra xem có CDROM này trong ổ đĩa hay không.

Giá bán: 60.000 đ / CD.

Bản Site License.

Bản Site License dành cho đối tượng là các nhà trường mua để cấp phát cho toàn bộ GV trong trường mình và cài đặt trong phòng máy tính của nhà trường. Phiên bản này của phần mềm được phép cài đặt trên nhiều máy PC (không hạn chế) và khi chạy phần mềm không yêu cầu có CD trong ổ đĩa.

Giá bán: 1.200.000 đ / nhà trường.

Bảng sau so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa các phần mềm CDROM, Site License và PC License.

Đặc điểm

PC License

Site License

CDROM

Đóng gói, phát hành

Dạng phần mềm tải được hoặc CDROM.

Dạng phần mềm tải được hoặc CDROM.

Phát hành trên CDROM.

Cài đặt, lấy mã sử dụng

Cài đặt và lấy mã theo từng máy tính PC.

Lấy mã theo từng nhà trường không phụ thuộc vào máy PC được cài đặt phần mềm.

Cài đặt trên mọi máy tính không cần đăng ký và lấy mã.

Cách thức đăng ký lấy mã

Sau khi cài đặt phần mềm, người dùng lấy các thông số đăng ký từ máy PC, cung cấp cho công ty và sau đó nhận được các thông tin mã phần mềm để cài đặt tiếp.

Nhà trường sẽ nhận được ngay các thông số đăng ký phần mềm. Các thông tin này sẽ được dùng để cài đặt và đăng ký sử dụng phần mềm. Các thông số này có thể được sử dụng cho nhiều máy tính PC.

Các thông số đăng ký lấy mã.

Thông số phụ thuộc vào từng máy PC cài đặt phần mềm.

Thông số chỉ phụ thuộc vào nhà truờng.

Được phép cài đặt bao nhiêu máy tính cho một mã đăng ký.

Mỗi License được cài đặt trên một số hữu hạn máy tính.

Mỗi License được cài đặt trên một số vô hạn máy tính.

Chỉ được phép cài đặt trên 01 máy tính PC.

Kiểm tra bản quyền khi chạy phần mềm.

Khi chạy phần mềm sẽ không kiểm tra xem có CDROM tương ứng trong ổ đĩa hay không.

Có kiểm tra xem có CDROM trong ổ đĩa hay không. Nếu có mới cho phép chạy phần mềm.

Cài đặt, mở rộng thêm máy tính có cần đăng ký thêm không.

Có, mỗi máy tính cài đặt thêm cần đăng ký lại từ đầu.

Không cần đăng ký lại.

Cách tính giá phần mềm.

Theo số lượng License đã cấp (tức là theo số máy PC đã cài phần mềm).

Theo từng nhà trường. Mỗi License chỉ có 1 giá duy nhất không phụ thuộc số máy tính cài đặt.

Theo từng CDROM.

Cách tính giá ưu đãi khi nâng cấp phần mềm.

Có.

Có.

Không.

Đối tượng sử dụng phần mềm

Cá nhân hoặc tập thể (nhà trường).

Nhà trường

Cá nhân.

Các phần mềm cụ thể (ví dụ)

TKB

TKBU

iQB Leo

iQB Cat FULL

SVR

SPVR

Các phần mềm học tập như:

Bút chì thông mình

Học vần tiếng Việt

Học Toán, Dạy Toán

Dạy Tiếng Việt

Tập viết chữ Việt

Các phần mềm CDROM.

3. Danh sách các phần mềm kiểu Site License của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Stt

Phần mềm

Mô tả ngắn

Kiểu License

Đơn giá

Ghi chú

1.

HỌC TOÁN

Bộ phần mềm hỗ trợ Học Toán 1, 2, 3, 4, 5 dành cho học sinh cấp Tiểu học. Thực chất phần mềm này là gộp của 5 phần mềm Học Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5.

Site License

1.000.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

2.

DẠY TOÁN

Bộ phần mềm hỗ trợ Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5 dành cho giáo viên cấp Tiểu học. Thực chất phần mềm này là gộp của 5 phần mềm Dạy Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

3.

Dạy Tiếng Việt 1, phần Học vần.

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 1, phần Học vần.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Dạy Tiếng Việt 1, phần Học vần, bản CDROM.

4.

Dạy Tiếng Việt 1, phần Luyện tập tổng hợp.

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 1, phần Luyện tập tổng hợp.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Dạy Tiếng Việt 1, phần Luyện tập tổng hợp, bản CDROM.

5.

Dạy Tiếng Việt 2, phần I.

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 2, phần I.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Dạy Tiếng Việt 2, phần I, bản CDROM.

6.

Dạy Tiếng Việt 2, phần II.

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 2, phần II.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Dạy Tiếng Việt 2, phần II, bản CDROM.

7.

Dạy Tiếng Việt 3, phần I.

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 3, phần I.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Dạy Tiếng Việt 3, phần I, bản CDROM.

8.

Dạy Tiếng Việt 3, phần II.

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 3, phần II.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Dạy Tiếng Việt 3, phần II, bản CDROM.

9.

Tập viết chữ Việt 1

Phần mềm mô phỏng trọn vẹn phần tập viết chữ Việt lớp 1 theo SGK và theo vở Tập Viết 1.

Site License

1.200.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Tập viết chữ Việt 1, bản CDROM.

10.

Tập viết chữ Việt 2

Phần mềm mô phỏng trọn vẹn phần tập viết chữ Việt lớp 2 theo SGK và theo vở Tập Viết 2.

Site License

1.200.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Tập viết chữ Việt 2, bản CDROM.

11.

Tập viết chữ Việt 3

Phần mềm mô phỏng trọn vẹn phần tập viết chữ Việt lớp 3 theo SGK và theo vở Tập Viết 3.

Site License

1.500.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Tập viết chữ Việt 3, bản CDROM.

12.

Học chính tả tiếng Việt

Phần mềm mô phỏng phần kiến thức học chính tả tiếng Việt trong chương trình SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3, 4, 5.

Site License

1.000.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Học chính tả tiếng Việt, bản CDROM.

13.

Bút chì thông minh

Phần mềm bao gồm các trò chơi dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo theo 4 nhóm: Xem đồng hồ, Tập quan sát nhận biết, Làm quen với bảng chữ cái, Làm quen với số và phép tính.

Site License

950.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Bút chì thông minh, bản CDROM.

14.

Học vần tiếng Việt

Phần mềm mô phỏng việc học bảng chữ cái, học đánh vần và học dấu tiếng Việt. dành cho lứa tuổi mầm non mẫu giáo và người nước ngoài.

Site License

950.000 đ /Site (trường)

- Mỗi nhà trường cần đăng ký 1 License duy nhất.

- Phần mểm có thể cài đặt trên không hạn chế số máy PC.

- Phần mềm có nội dung tương tự phần mềm Học vần tiếng Việt, bản CDROM.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6172

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn