Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty School@net phát hành tài liệu Giới thiệu toàn bộ các sản phẩn phần mềm chính của công ty: School@net Product Catalog
15/03/2012

Nhân dịp năm mới 2012, công ty School@net đã biên tập mới và xuất bản cuốn tài liệu School@net Product Catalog, giới thiệu các định hướng và mô tả tất cả chi tiết các sản phẩm phần mềm hiện có của công ty.

Đây là lần đầu tiên công ty School@net tiến hành thống kê, phân loại và phát hành cuốn tài liệu này.


Tài liệu School@net Product Catalog sẽ được phát hành theo 3 ấn phẩm:

1. Bản trung bình (average).

2. Bản rút gọn (short).

3. Bản đầy đủ (full).

Các nhà trường và giáo viên có thể tiến hành download các tài liệu này từ trang Danh sách các sản phẩm chính, School@net Product Catalog của công ty.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6173

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn