Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình hoàn chỉnh câu hỏi trong phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 7.0
16/08/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ tin học Nhà trường sắp cho ra mắt phiên bản mới iQB 7.0, một trong những mở rộng lớn và hoàn thiện nhất của bộ phần mềm iQB cho tới thời điểm hiện tại. Bài viết này sẽ tổng kết lại toàn bộ sơ đồ và mô hình các loại câu hỏi có trong phần mềm này.


Một số chú ý sau:

- Mỗi câu hỏi ngắn trong CSDL mới sẽ được gán 1 trong 7 loại câu hỏi từ Q1 --> Q7.

- Câu hỏi dài sẽ được gán 1 trong 2 loại: tự luận và trắc nghiệm.

  • Nếu câu hỏi dài là Tự luận thì các câu hỏi phụ sẽ bắt buộc là tự luận và có thể nhận 1 trong 2 dạng Q4 và Q5.
  • Nếu câu hỏi dài là Trắc nghiệm thì tất cả các câu hỏi phụ sẽ bắt buộc phải nhận một trong các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết hay cặp đôi, tức là được phép gán các dạng câu hỏi Q1, Q2, Q6 và Q7. Chú ý: câu hỏi phụ không được phép là câu hỏi Q3 – trắc nghiệm đáp án động.

1. Bảng tóm tắt các loại và mô hình câu hỏi trong iQB 7.0

Stt

Mã câu hỏi

Loại câu hỏi

Mô tả

1


Câu hỏi trắc nghiệm. Dạng nội dung và đáp án lưu cùng nhau.

Các đáp án không thể hoán vị.

- Câu hỏi ngắn hoặc là một SubTask.

- Câu hỏi dạng trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu cùng nhau (trong trường Content, có thể có 1 hoặc nhiều đáp án đúng.

- Mỗi phần tử là một câu hỏi hoàn chỉnh.

Ví dụ:

Content (Nội dung)

Tên nào trong các danh từ sau là tên một tỉnh của Việt Nam?

A. Việt Bắc

B. Miền Trung

C. Tây nguyên D.

Cà Mau.

2


Câu hỏi trắc nghiệm. Dạng nội dung và đáp án không lưu cùng nhau.

Các đáp án có thể hoán vị khi trộn câu hỏi của đề kiểm tra.

- Câu hỏi ngắn hoặc là một SubTask.

- Câu hỏi dạng trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu riêng rẽ, loại Đáp án tường minh. Có thể có một hoặc nhiều đáp án đúng.

- Mỗi phần tử là một câu hỏi hoàn chỉnh.

Ví dụ:

Content (Nội dung)

Hãy tìm phần tử tiếp theo hợp lý của dãy các số sau đây:

15576975?

(Đáp án)

NAnswer = 4

Avalue1 = ‘57’Acorrect1 = False

Avalue2 = ‘97’Acorrect2 = False

Avalue3 = ‘85’Acorrect3 = True

Avalue4 = ‘45’ Acorrect4 = False

3


Câu hỏi trắc nghiệm với đáp án động.

- Phải là một câu hỏi ngắn.

- Câu hỏi dạng trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu riêng rẽ trong các bảng riêng biệt là CAOptionWAOption.

- Mỗi phần tử không là một câu hỏi hoàn chỉnh, khi khởi tạo TEST, các câu hỏi loại này sẽ được tự động chuyển đổi sang dạng câu hỏi Q2.

Ví dụ:

Content (Nội dung)

Các từ nào dưới đây có liên quan đến CNTT?

Correct Answer (Đáp án đúng)

- Computer

- Virus

- Programming

- Algorithm

Wrong Answer (Đáp án sai)

- Politics

- History

- Company

- Unify

- Mathematics

4


Câu hỏi tự luận với đáp án tường minh.

- Câu hỏi ngắn hoặc là một SubTask.

- Câu hỏi dạng Tự luận.

- Dạng câu hỏi với Đáp án tường minh, có nghĩa là các đáp án được cố định hoặc là SỐ hoặc là CHỮ.

Ví dụ

Content (Nội dung)

Điền từ đúng vào các vị trí trống trong bài thơ sau đây:

Tháp ..... đẹp nhất hoa ....

Việt Nam ..... nhất có ..... Bác Hồ

(Đáp án)

Avalue1 = ‘mười’

Avalue2 = ‘sen’

Avalue3 = ‘đẹp’

Avalue4 = ‘tên’

5


Câu hỏi tự luận với đáp án không tường minh.

- Câu hỏi ngắn hoặc là một SubTask.

- Câu hỏi dạng Tự luận.

- Dạng câu hỏi với Đáp án không tường minh, có nghĩa là đáp án, trả lời chỉ có thể mô tả bằng chữ và không dùng để tự động so sánh hoặc chấm điểm được.

Ví dụ:

Content (Nội dung)

Tìm a để phương trình sau có 4 nghiệm:

(X-1)2 = 2|X-a|

Answer (Đáp án)

½ < a < 3/2 và a ¹ 1

6


Câu hỏi điền khuyết.

Câu hỏi dạng này được chia làm 3 loại sau:

6.1. Kéo thả từ (drag & drop).

6.2. Điền từ (fill text).

6.3. Chọn từ (choice text).

Câu hỏi dạng điền khuyết.

Có 3 dạng câu hỏi điền khuyết tương ứng với các giá trị khác nhau của tham số AType.

Q6.1. Câu hỏi điền khuyến chuẩn: kéo thả từ. (AType=1).

Q6.2. Câu hỏi điền khuyến: điền từ (fill text)(AType=2).

Q6.3. Câu hỏi điền khuyến chọn từ (choice text) (AType=3).

6.1


Câu hỏi điền khuyết kéo thả từ.

- Câu hỏi dạng điền khuyết: kéo thả từ.

- Chỉ có thể là một câu hỏi ngắn.

- Dạng câu hỏi bao gồm một Text với nhiều vị trí rỗng (có đánh dấu .

- Cách làm bài: người dùng kéo thả các đáp án vào các vị trí rỗng có dấu ... trong câu hỏi.

Ví dụ

Content (Nội dung)

Điền từ đúng vào các vị trí trống trong bài thơ sau đây:

Tháp <1> đẹp nhất hoa <2>

Việt Nam <3> nhất có <4> Bác Hồ

(Đáp án)

Avalue1 = ‘mười’

Avalue2 = ‘sen’

Avalue3 = ‘đẹp’

Avalue4 = ‘tên’

6.2


Câu hỏi điền khuyết điền từ.

- Câu hỏi dạng điền khuyết: điền từ

- Chỉ có thể là một câu hỏi ngắn.

- Dạng câu hỏi bao gồm một Text với nhiều vị trí cần điền từ, các từ cần điền sẽ được đánh dấu trong dấu <>.

- Cách làm bài: tại vị trí cần điền từ (trên màn hình sẽ hiện dấu <.....>, người dùng nhấn phím chuột, sẽ xuất hiện 1 hộp Text Input cho phép nhập trực tiếp từ tại đó, nhập xong nhấn ENTER để kết thúc. Chỉ được phép làm 1 lần cho mỗi vị trí.

Ví dụ

Content (Nội dung)

Điền từ đúng vào các vị trí trống trong bài thơ sau đây:

Tháp đẹp nhất hoa

Việt Nam <đẹp> nhất có Bác Hồ

6.3


Câu hỏi điền khuyết chọn từ.

- Câu hỏi dạng điền khuyết: chọn từ

- Chỉ có thể là một câu hỏi ngắn.

- Dạng câu hỏi bao gồm một Text với nhiều vị trí cần điền từ.

- Cách làm bài: tại vị trí cần điền từ (trên màn hình sẽ hiện dấu <.....>, người dùng nhấn phím chuột, sẽ xuất hiện 1 hộp Popup để chọn Text trong bảng chọn. Chỉ được phép thực hiện 1 lần cho mỗi vị trí.

Ví dụ

Content (Nội dung)

Chọn các từ đúng chính tả điền vào các vị trí trống trong đoạn văn sau:

Không giữ vững được ý <2 | trí | chí>, thiếu kiên <1 | trì | chì><1 | trước | chước> khó khăn, <2 | chở | trở> ngại.

7


Câu hỏi cặp đôi.

- Câu hỏi dạng cặp đôi.

- Chỉ có thể là một câu hỏi ngắn.

- Đây là loại câu hỏi cho phép người dùng ghép các cặp thông tin lại cho khớp nhau.

Ví dụ

Content (Nội dung)

Hãy ghép các cặp giá trị ở bên trái và bên phải một cách hợp lý nhất:

(Đáp án)

Avalue1 = ‘1 + 2’

Avalue2 = ‘2 + 5’

Avalue3 = ‘10 - 5’

Avalue4 = ‘4 + 2’

Pvalue1 = '3'

Pvalue2 = '7'

Pvalue3 = '5'

Pvalue4 = '6'


2. Mô hình phân loại câu hỏi trong iQB 7.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6595

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn