Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải miễn phí phần mềm CMark 5.0
22/12/2006

Class Mark 5.0 là phần mềm nhập điểm đơn giản dành cho các lớp học trong nhà trường. Với phần mềm này các điểm số của một lớp học có thể được nhập phân tán tại các máy tính khác nhau và tổng hợp điểm tại một máy tính chủ của nhà trường (cài School Viewer). Với phần mềm này nhà trường (hoặc giáo viên chủ nhiệm) có thể yêu cầu học sinh tự nhập điểm cho lớp học của mình.

Tải miễn phí phần mềm CMark 5.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=666

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn