Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả thi tiết giao diện màn hình các hình thức kiểm tra trực tuyến trong iQB 7.0
23/11/2012

kiểm tra trực tuyếnBài viết này mô tả chi tiết các giao diện màn hình của các hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm iQB 7.0.

1. Kiểm tra chuẩn (Standard Test)

Kiểm tra chuẩn là hình thức kiểm tra mặc định của phần mềm iQB.Trong hình thức kiểm tra trực tuyến này, người làm bài có thể:

- Làm bất cứ câu hỏi nào mình muốn.

- Một câu hỏi có thể làm và sửa lại nhiều lần.

- Sử dụng 1 nút lệnh để kết thúc và nộp bài.

- Khi nộp bài sẽ biết điểm ngay, được phép xem lại kết quả làm bài của mình.

Hãy chú ý đến vị trí làm bài và các nút điều khiển làm bài.

Cách thực hiện bài kiểm tra trực tuyến đối với câu hỏi điền khuyết và cặp đôi:

Đối với câu hỏi điền khuyết hay cặp đôi, cách thực hiện kiểm tra trực tuyến được tiến hành như sau.

Màn hình dưới đây là hình ảnh kiểm tra trực tuyến đối với câu hỏi điền khuyết.


Các đáp án của câu hỏi được liệt kê trong khung bên phải màn hình. Người thực hiện kiểm tra cần dùng chuột kéo thả các phương án này vào các vị trí còn thiếu trong nội dung câu hỏi tại khung chính giữa màn hình. Vị trí cần điền được đánh dấu <...>.

Tại vị trí cần điền cho phép thực hiện kéo thả nhiều lần.

Màn hình dưới đây mô tả một đáp án khi đã điền xong.


Nếu muốn làm lại câu này từ đầu thì nháy nút Làm lại.

Đối với câu hỏi cặp đôi, các cặp thông tin cần được ghép đôi sẽ được thể hiện thành 2 dãy thông tin như màn hình dưới đây.


Để làm bài, người dùng sẽ dùng chuột kéo thả để tạo ra một đoạn thẳng nối 1 thông tin từ dãy bên trái sang cột phải hoặc ngược lại.

Kết quả thể hiện tương tự hình dưới đây.


Được phép tạo lại đoạn nối khác đè lên đoạn nối cũ.

2. Kiểm tra nhanh (Quick Test)

Hình thức kiểm tra nhanh (Open Test) được đưa vào phần mềm từ phiên bản iQB 3.0 nhằm phục vụ nhu cầu cho các hình thức kiểm tra kiến thức nhanh.


Kiểu kiểm tra nhanh có các đặc tính sau:

- Chỉ cho phép làm bài lần lượt các câu hỏi theo thứ tự từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng.

- Với mỗi câu hỏi sẽ hạn chế thời gian làm bài.

- Mỗi khi làm xong 1 câu, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

Hình ảnh sau


- Khi làm xong câu cuối cùng thì phần mềm tự động chấm điểm và kết thúc bài kiểm tra.

3. Kiểm tra mở (Open Test)

Hình thức kiểm tra mở mới được đưa vào phần mềm iQB từ phiên bản 5.0. Hình thức kiểm tra này phục vụ cho các hoạt động kiểm tra kiến thức tập thể hoặc có tính liên kết nhóm học sinh khi làm bài.

Cửa sổ kiểm tra kiểu Open Test có dạng như hình dưới đây:

Hình thức kiểm tra này có các đặc tính sau đây:

- Chỉ cho phép làm bài lần lượt các câu hỏi theo thứ tự từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng.

- Với mỗi câu hỏi sẽ không hạn chế thời gian làm bài.

- Người dùng được quyền xem thông tin gợi ý của câu hỏi nếu cần.

- Mỗi khi làm xong 1 câu, người dùng được quyền thực hiện kiểm tra ngay tại chỗ xem mình làm đúng hay sai câu hỏi hiện thời.

Ở góc phải dưới ta sẽ nhìn thấy 4 nút lệnh điều khiển chính của kiểu kiểm tra này có ý nghĩa như sau:


Cách thực hiện làm 1 câu hỏi tương tự như đối với kiểu kiểm tra chuẩn.

Khi đã làm xong 1câu, chúng ta sẽ thấy nút điều khiển bật sáng như hình dưới đây.


Nếu nháy nút phần mềm sẽ kiểm tra xem câu hỏi hiện thời làm đúng hay sai và thông báo ngay trên màn hình.

Kết quả thông báo tương tự như hình dưới đây.


Nháy nút để chuyển làm câu hỏi tiếp theo.

4. Kiểm tra cộng đồng (Public Test)

Hình thức kiểm tra Cộng đồng dành cho các hoạt động kiểm tra đông người, ví dụ trong phạm vi một lớp học, khối lớp hoặc toàn trường. Từ phiên bản iQB 7.0 trở đi, kiểu kiểm tra Cộng đồng đã hỗ trợ tất cả các kiểu câu hỏi có trong phần mềm bao gồm câu hỏi ngắn, dài, câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết hoặc cặp đôi.

Giao diện hình thức kiểm tra Cộng đồng có dạng tương tự như hình dưới đây:


Hình thức kiểm tra này có các đặc tính sau đây:

- Phải làm lần lượt từng câu hỏi từ đầu đến cuối, không cho phép quay lại xem các câu hỏi đã làm trước đó.

- Khi làm xong một câu, cần nháy nút để kiểm tra đúng, sai. Phần mềm sẽ thông báo ngay trên màn hình, hiển thị đáp án đúng và tự động chuyển sang câu tiếp theo.

- Có 2 chế độ thời gian để thực hiện 1 câu hỏi: hạn chế thời gian hoặc không hạn chế thời gian.

- Có 2 chế độ thời gian cho toàn bộ bài kiểm tra: khống chế tổng thời gian làm bài hoặc không hạn chế thời gian.

- Nháy nút để làm lại câu hỏi hiện thời (nếu chưa nháy nút Kiểm tra ).

- Nháy nút để kết thúc bài kiểm tra trước thời hạn.

Chú ý:

Hình thức kiểm tra Cộng đồng đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các dạng câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điềm khuyết, cặp đôi có trong phần mềm iQB.

5. Kiểm tra IQ (IQ Test)

Hình thức kiểm tra này sử dụng giao diện, cách thực hiện bài kiểm tra tương tự như kiểu kiểm tra trí tuệ IQ. Từ phiên bản iQB 7.0 trở đi, kiểu kiểm tra IQ đã hỗ trợ tất cả các kiểu câu hỏi có trong phần mềm bao gồm câu hỏi ngắn, dài, câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết hoặc cặp đôi.

Giao diện hình thức kiểm tra IQ có dạng tương tự như hình dưới đây:


Hình thức kiểm tra này có các đặc tính sau đây:

- Có thể làm bất cứ câu hỏi nào theo ý muốn.

- Muốn chuyển xem và làm câu hỏi khác, nháy và bấm nút số câu hỏi tại thanh Panel ở góc trái dưới màn hình để chuyển sang câu khác.


- Thời gian làm bài tuân thủ theo đúng thời gian đã được qui định bởi đề kiểm tra.

- Để nộp bài nháy nút Nộp bài tại khung trái của cửa sổ trên.

- Không được phép dừng trong khi làm bài kiểm tra.

Chú ý:

Hình thức kiểm tra IQ đã hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các dạng câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điềm khuyết, cặp đôi có trong phần mềm iQB.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6827

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn