Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các phát triển mới của iQB Quiz Maker 7.0
28/11/2012

ngân hàng câu hỏiPhần mềm iQB Quiz Maker đóng vai trò quan trọng trong bộ các phần mềm iQB (quản lý ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra) của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Chức năng chính của iQB Quiz Maker là làm việc với các tệp Quiz là một dạng đề kiểm tra nhanh rất phù hợp trong nhà trường. Với phần mềm Quiz Maker các giáo viên có thể rất nhanh chóng tạo cho mình một đề kiểm tra nhanh để sử dụng ngay trên lớp học, trong tiết dạy của mình.


Phiên bản mới iQB Quiz Maker 7.0 vừa nâng cấp mới có một số phát triển sau:

Trong phiên bản trước đây Quiz chỉ hỗ trợ 3 kiểu câu hỏi trắc nghiệm thì trong phiên bản mới đã mở rộng lên hỗ trợ 7 kiểu câu hỏi:

+ Câu hỏi trắc nghiệm dạng Đúng / Sai.

+ Câu hỏi trắc nghiệm với MỘT đáp án đúng, nhiều sai.

+ Câu hỏi trắc nghiệm với NHIỀU đáp án đúng, nhiều sai.

+ Câu hỏi điền khuyết dạng Kéo thả từ.

+ Câu hỏi điền khuyết dạng Điền từ.

+ Câu hỏi điền khuyết dạng Chọn từ.

+ Câu hỏi Cặp đôi.

Với việc mở rộng này Quiz đã hỗ trợ gần như tất cả các dangj câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi chính thường dùng trên thực tế.

Thanh cộng nhập điểu chỉnh câu hỏi của Quiz trong iQB Quiz Maker 7.0 có hình dạng như sau:


Khuôn dạng các câu hỏi này trong cửa sổ kiểm tra trực tuyến của Quiz có dạng như sau:

Giao diện kiểm tra trực tuyến theo Quiz trong phần mềm sẽ thực hiện theo hình thức kiểm tra Cộng đồng (Public Test) và màn hình có dạng như hình sau:

Với câu hỏi trắc nghiệm (dạng Đúng / Sai, 1 PA đúng hoặc nhiều PA đúng).


Kiểu kiểm tra Cộng đồng có 2 lựa chọn cho việc thực hiện làm từng câu hỏi:

- Lựa chọn 1: phần mềm tự động xác nhận làm đúng, sai và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

- Lựa chọn 2: sau khi lựa chọn đáp án, người dùng sẽ phải nháy nút để xác nhận, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Thế hiện câu hỏi điền khuyết trong Public Test như sau:

Câu hỏi điền khuyết kéo thả từ.


Trong câu hỏi chính vị trí các từ cần điền có các dấu < ... >. Dãy các từ là đáp án nằm tại khung bên phải. Dùng chuột kéo thả các từ này vào các vị trí có dấu <...>.

Muốn làm lại từ đầu thì nháy nút .

Khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai và chuyển sang câu tiếp theo.

Câu hỏi điền khuyết điền từ.


Trong câu hỏi chính vị trí các từ cần điền có các dấu < ... >. Muốn thực hiện việc điền từ vào các vị trí này nháy chuột lên vị trí này, bạn sẽ thấy xuất hiện một khung nhập liệu ngay bên cạnh hoặc dưới vị trí này. Nhập từ cần điền tại khung này và bấm nút OK để điền từ. Có thể hủy việc điền bằng bấm phím ESC.

Muốn làm lại từ đầu thì nháy nút .

Khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai và chuyển sang câu tiếp theo.

Câu hỏi điền khuyết chọn từ.


Trong câu hỏi chính vị trí các từ cần điền có các dấu < ... >. Muốn thực hiện việc điền từ vào các vị trí này nháy chuột lên vị trí này, bạn sẽ thấy xuất hiện một bảng chọn các từ cần điền ngay cạnh vị trí này. Dùng chuột chọn từ cần điền hoặc bấm phím ESC để hủy thao tác này.

Muốn làm lại từ đầu thì nháy nút .

Khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai và chuyển sang câu tiếp theo.

Câu hỏi cặp đôi.


Tại khung chính của màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy hai dãy thông tin ở hai phía trái và phải. Đây chính là các cặp đôi thông tin cần ghép. Việc ghép được tiến hành như sau: dùng chuột nháy giữ tại một đầu thông tin (trái hoặc phải) và kéo thả sang một đầu thông tin ở phía đối diện. Khi thực hiện xong một thao tác sẽ nhìn thấy 1 đường nối giữa hai thông tin này thành cặp. Có thể thực hiện lại thao tác kéo thả này để tạo cặp khác.

Muốn làm lại từ đầu thì nháy nút .

Khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng hay sai và chuyển sang câu tiếp theo.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6835

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn