Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Lịch sử phần mềm TKB (5): Các phiên bản phần mềm TKB từ 3.0 đến nay
18/12/2012

Từ khi phát hành phiên bản thương mại đầu tiên phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 3.0 vào năm 1999, tới nay phần mềm TKB đã được nâng cấp liên tục, mỗi năm tối thiểu 1 lần. Phần mềm càng ngày càng to ra, lớn lên, thêm nhiều tính năng mới và ngày càng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các nhà trường Việt Nam.


Có thể liệt kê ở đây các nâng cấp của phần mềm này từ đó đến nay (10-2012):

12/1999: TKB 3.0 --> phiên bản thương mại đầu tiên

04/2000: TKB 3.5 --> cải tiến lệnh xếp tự động

09/2001: TKB 4.0 --> thuật toán tinh chỉnh dữ liệu FPR, DPR.

12/2001: TKB 4.0 --> Việt hóa hoàn toàn. Hoàn thiện các chức năng CX, các lệnh CX, Move To, Push Out. Virtual Report. Lệnh xếp môn học.

03/2002: TKB 4.5 --> Nhập bảng PCGD theo nhóm, lớp học 2 buổi.

12/2002: TKB 4.8 --> Hoàn thiện các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu: DR, CX, DPR, FPR. Cửa sổ All-In-One.

08/2003: TKB 5.0 --> SF: xếp tự động 100%.

07/2004: TKB 5.5 --> Đưa vào khái niệm phòng bộ môn. Tách làm 2 version: TKB 5.5 và TKB 5.5X.

06/2005: TKB 6.0 --> hỗ trợ hoàn toàn phòng bộ môn, xếp 100% cho phòng bộ môn. Bắt đầu tối ưu hóa TKB. Thiết lập "dây" giáo viên trong màn hình Virtual Report.

07/2006: TKB 6.5 --> thuật toán DPR-1e, đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu.

06/2008: TKB 7.0 --> Đánh giá tiết học. Đánh giá chuyển tiết GV. Tối ưu chuyển tiết.

05/2009: TKB 7.5 --> thuật toán OpCX/OpDPR. Thuật toán TOP tối ưu theo ngày của GV.

08/2010: TKB 8.0 --> thuật toán OpFPR.

05/2011: TKB 8.5 --> tối ưu hóa tất cả các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu. Hoàn thiện 6 màn hình tinh chỉnh dữ liệu.

08/2012: TKB 9.0 --> Gửi thông tin thời khóa biểu qua email và tin nhắn.

Các thay đổi, cải tiến không ngừng được đưa ra trong suốt thời gian phát triển phần mềm TKB từ 1999 đến nay. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với việc phát triển phần mềm này, kể cả các thành công và thất bại.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6905

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn