Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Xét Danh hiệu thi đua và in Giấy khen tự động trong School Viewer
11/01/2007

Tóm tắt: Xét Danh hiệu thi đua cuối học kỳ và năm học là chức năng tính toán cuối cùng cho mỗi học sinh trong School Viewer. Với mỗi học sinh được khen thưởng phần mềm có chức năng kiến tạo tự động giấy khen và in tự đông giấy khen cho toàn bộ học sinh trong nhà trường. Bài viết mô tả các khái niệm và thao tác liên quan đến xét Danh hiệu thi đua cho học sinh trong phần mềm và nêu cách thiết kế và in tự động giấy khen học sinh.


1. Xét Danh hiệu thi đua học sinh như thế nào ?

Xét Danh hiệu thi đua cho học sinh trong nhà trường là khâu cuối cùng của việc tính toán dữ liệu năm học đối với học sinh trong nhà trường. Sau khi đã nhập hạnh kiểm và xét học lực học sinh thì có thể bắt đầu xét Danh hiệu thi đua. Sơ đồ sau cho ta thấy toàn bộ quá trình tính toán dữ liệu trong nhà trường liên quan đến từng học sinh.

Việc xét Danh hiệu thi đua (DHTD) sẽ chỉ phụ thuộc vào Hạnh kiểm và PLHL của từng học sinh.

Trong các qui chế hiện thời của Bộ giáo dục & đào tạo, chỉ có 2 mức xét DHTD là Giỏi và Tiền tiến. Cách tính và xét các danh hiệu này được cho trong bảng sau:

Danh hiệu Thi đua Tiêu chuẩn Hạnh kiểm tối thiểu Tiêu chuẩn PLHL tối thiểu
Giỏi Tốt Giỏi
Tiền tiến Khá Khá

Chú ý:

Danh hiệu thi đua được xét và công nhận như nhau đối với mọi trường phổ thông không phụ thuộc vào cấp học hay hệ đào tạo.

2. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua trong School Viewer

Do tính đơn giản của qui trình xét Danh hiệu thi đua, trong phần mềm School Viewer, chúng tôi đưa ra khái niệm Tiêu chuẩn Danh hiệu thi đua (TCDHTD). Mỗi lớp học sẽ được gán với duy nhất một TCDHTD. Mặc định trong School Viewer đã khởi tạo một TCDHTD với mã có tên: TCVN.

Lệnh nhập, điều chỉnh tính chất của các TCDHTD được thực hiện từ lệnh:

Nhập dữ liệu ---> Dữ liệu tham chiếu ---> Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua.

Màn hình xem, xóa, sửa TCHTD có dạng sau:

3. Gán Danh hiệu thi đua cho các lớp học

Vì School Viewer mặc định chỉ chứa đúng một TCDHTD nên mặc định tất cả các lớp học đều đã được gán đúng với TC DHTD này. Tuy nhiên có thể quan sát và điều chỉnh việc gán này nếu đã khởi tạo nhiều TCDHTD khác nhau. Việc gán được thực hiện trong cửa sổ lệnh Tính chất lớp học.

4. Thao tác xét danh hiệu thi đua tự động

Để tiến hành việc xét danh hiệu thi đua tự động cho các lớp trong nhà trường hãy thực hiện lệnh:

Công cụ ---> Xét danh hiệu thi đua.

5. Thiết kế mẫu giấy khen và in giấy khen học sinh

Chức năng thiết kế mẫu giấy khen và in giấy khen tự động cho học sinh là một trong những chức năng rất mạnh của phần mềm School Viewer. Chức năng này cho phép phần mềm lọc danh sách học sinh đạt danh hiệu thi đua để in ra các phôi mẫu giấy khen đã được thiết kế sẵn trên màn hình. Với chức năng này nhà trường sẽ có thể in trực tiếp thông tin ra các phôi mẫu giấy khen chính thức, sau khi in nhà trường chỉ còn đúng 1 việc phải làm nữa là ký và đóng dấu. Phần mềm cũng cho phép in cả mẫu chữ ký của hiệu trưởng nhà trường ra các giấy khen này.

Thực hiện lệnh:

Tổng hơp dữ liệu ---> Danh sách khen thưởng học sinh.

Màn hình thiết kế và in giấy khen tự động có dạng như hình dưới đây.

Công việc thiết kế mẫu giấy khen thực chất bao gồm các công việc sau:

- Tạo mới, điều chỉnh vị trí và thông tin bên trong của các đối tượng Text trên màn hình. Dùng nút Thêm văn bản để tạo thêm một đối tượng Text mới. Nháy chuột vào bên trong một đối tượng Text để nhập, thay đổi thông tin, thay đổi định dạng cho Text. Dùng tổ hợp phím Ctrl+Left hoặc Ctrl+Right để thay đổi chiều dài của ô Text. Tổ hợp phím Ctrl+Delete để xóa đối tượng Text này.

- Chú ý: tuyệt đối không được xóa 3 đối tượng Text chứa dữ liệu học sinh, đó là các đối tượng Text: Tên Lớp, Tên học sinhDanh hiệu thi đua. 3 đối tượng này là các đối tượng hệ thống dùng để chèn tự động thông tin học sinh khi in ra giấy khen.

- Sau khi đã định dạng mẫu giấy khen xong thì nhấn nút Ghi lại định dạng.

- Muốn in giấy khen chuyển sang chế độ Xem trước và nhấn nút In nằm trên thanh công cụ bên phải trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=691

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn