Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB Magic Test 7.0 - phần mềm thực hiện kiểm tra trực tuyến theo Test File và Quiz File
14/03/2013

iQB Magic Test là phần mềm có chức năng chính là hỗ trợ kiểm tra trực tuyến theo tất cả các loại đề kiểm tra của bộ phần mềm iQB bao gồm Test File và Quiz File.

- Phần mềm có thể làm việc với cả hai loại tệp đề kiểm tra chính bao gồm Test File (*.qbt) và Quiz File (*.qbtz).


+ Với chế độ làm việc với Test File, thanh công cụ có dạng:+ Với chế độ làm việc với Quiz File, thanh công cụ có dạng:

- Phần mềm hỗ trợ cả 5 kiểu kiểm tra trực tuyến bao gồm: kiểm tra Chuẩn (Standard), kiểm tra Nhanh (Quick), kiểm tra Mở (Open), kiểm tra Cộng đồng (Public) và kiểm tra IQ (IQ).

+ Với Test File, phần mềm có khả năng thực hiện bài kiểm tra trực tuyến trên máy tính theo cả 5 hình thức kiểm tra trên.

+ Đối với Quiz File, phần mềm hỗ trợ việc kiểm tra trực tuyến theo hình thức Cộng đồng (Public).

Giao diện 5 hình thức kiểm tra trực tuyến hỗ trợ bởi phần mềm iQB Magic Test 7.0


Kiểm tra Chuẩn


Kiểm tra Nhanh


Kiểm tra Mở


Kiểm tra Cộng đồng


Kiểm tra IQ

- Tất cả các bài kiểm tra trực tuyến đều được tiến hành theo các đề kiểm tra trắc nghiệm, sau khi làm xong phần mềm sẽ tự động chấm điểm và tổng hợp kết quả sau khi làm bài kiểm tra.

- Với tất cả các loại đề kiểm tra Test hoặc Quiz, phần mềm có chức năng xem trước khi in, xuất ra dưới dạng DOC hoặc DOCX hoặc in trực tiếp đề kiểm tra ra máy in.- Phần mềm có tính năng gọi và mở đề kiểm tra từ dòng lệnh có điều khiển. Tính năng này cho phép các GV dễ dàng nhúng các đề kiểm tra vào bài giảng điện tử của mình để tiến hành kiểm tra kiến thức nhanh của học sinh trên lớp học. Việc nhúng các Test File, Quiz File vào các trang hoặc Slide PowerPint được thực hiện rất đơn giản như việc nhúng các tệp hình ảnh, âm thanh vậy. Tính năng này sẽ giúp các giáo viên sẽ dễ dàng sử dụng các đề kiểm tra Test hoặc Quiz bên trong các bài giảng điện tử của mình, rất phù hợp cho mô trường giáo dục của Việt Nam.

- Phần mềm hướng đến đối tượng sử dụng chính là các giáo viên trong nhà trường Việt Nam, sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá kiến thức trong các tiết học của mình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7025

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn