Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 9. Nhập media kèm câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi
11/06/2013

Một tính năng rất đặc biệt của phần mềm iQB là khả năng gắn mỗi câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi với 1 tệp dạng âm thanh, video, hình ảnh (gọi chung là tệp Media).


Tính năng đặc biệt này rất có ý nghĩa trên thực tế vì nhiều khi các câu hỏi rất cần có các minh họa media kèm theo như hình ảnh, âm thanh hoặc phim. Trong số các tệp Media được phép gắn với câu hỏi, phần mềm iQB còn hỗ trợ các tệp hình học động như Geogebra và Cabri3D.

Trong tất cả các cửa sổ nhập dữ liệu câu hỏi của phần mềm chúng ta đều sẽ nhìn thấy biểu tượng sau:


Đó chính là biểu tượng của chức năng nhập tệp Media kèm câu hỏi của phần mềm.Khi nháy vào biểu tượng nhập Media này chúng ta sẽ thấy xuất hiện cửa sổ nhập Media như sau:Đây chính là giao diện dùng để nhập Media file vào cùng câu hỏi hiện thời.

Các thao tác nhập như sau:

- Nháy chọn .

- Chọn kiểu nội dung của tệp Media trong khung phía dưới như hình sau:


Chú ý: các loại tệp media có quyền chọn như sau:

+ Âm thanh: các tệp âm thanh thường gặp như wav, mp3, wv, ....

+ Video: các tệp phim video tương ứng như mp4, avi, mov, ...

+ Flash: các tệp macromedia flash tương ứng *.swf.

+ Hình ảnh: các tệp hình ảnh tương ứng như jpg, bmp, tif, ....

+ Geogebra: tệp toán học động ggb được tạo bởi phần mềm Geogebra.

+ Cabri 3D: tệp hình học không gian động được tạo bởi phần mềm Cabri3D.

- Nhập tệp Media cụ thể tại vị trí Tên file.


Chú ý: sau khi nhập xong tên tệp media thì nút Trình diễn Media sẽ bật sáng đề sẵn sàng làm việc. Nháy vào nút này để xem được thông tin của tệp Media.

Ví dụ hình sau là một trình diễn của tệp Cabri 3D – hình không gian 3D động.


- Sau khi nhập xong nháy nút Đồng ý.

Phần mềm hỗ trợ việc trực tiếp thu âm ngay từ máy tính. Công việc này làm như sau, bỏ qua công việc tìm file media cụ thể.

- Nháy vào nút .

- Xuất hiện hộp hội thoại thu âm trực tiếp như sau:


Các nút lệnh trong cửa sổ này có ý nghĩa như sau:- Sau khi thu âm và ghi tệp âm thanh thì tên tệp này sẽ hiện ra trong cửa sổ lệnh nhập Media file.

Nhập Media File từ câu hỏi trong DOC file hoặc từ Text Editor

Qui định thông tin Media File đi kèm câu hỏi ghi trong DOC file như sau:

1. Các tệp Media phải nằm trong cùng thư mục với DOC file tương ứng.

2. Các tệp Media phải nằm trong cùng thư mục của CSDL nếu việc nhập được tiến hành từ Text Editor.

3. Cú pháp của ký tự dùng để nhận biết chuyển nhập Media file như sau (từ khóa file):

(file:<tên tệp media>

Ví dụ:

(file: bai_hat_1.wav)

(file: hinh-1.ggb).


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7113

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn