Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 11. Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra
12/06/2013

Bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm rất quan trọng gắn liền với Ngân hàng câu hỏi, đó là Mẫu đề kiểm tra.


Hiểu một cách đơn giản, Mẫu đề kiểm tra là một cái KHUNG ĐỀ KIỂM TRA với đầy đủ các thông số của một đề kiểm tra thực sự, nhưng bên trong chưa có câu hỏi cụ thể, chỉ là một cái KHUNG. Nhiệm vụ của mẫu đề kiểm tra là sinh tự động rất nhanh các đề kiểm tra thực sự từ ngân hàng câu hỏi, dựa trên bộ KHUNG này.

Các mẫu đề kiểm tra được lưu ngay trong Ngân hàng câu hỏi.

Theo thiết kế của phần mềm iQB, các mẫu đề kiểm tra sẽ được khởi tạo và lưu trữ trong một mô hình thông tinh cấu trúc cây đặc biệt, cấu trúc thông tin này có nhiệm vụ chứa các mẫu đề kiểm tra. Cấu trúc thông tin dùng để lưu trữ các mẫu đề kiểm tra được gọi là Nhóm mẫu đề kiểm tra. Như vậy theo thiết kế hệ thống, các Nhóm mẫu đề kiểm tra có cấu trúc cây và được khởi tạo trước khi tạo mẫu đề kiểm tra.

Sơ đồ sau mô tả quan hệ giữa 3 khái niệm chính: CSDL Ngân hàng câu hỏi, Mẫu đề kiểm traNhóm mẫu đề kiểm tra.


Bài viết này sẽ mô tả các thao tác làm việc với Nhóm mẫu đề kiểm tra. Lệnh được thực hiện từ thực đơn: Dữ liệu ---> Mẫu đề kiểm tra ---> Nhóm mẫu đề.Giao diện ban đầu của lệnh có dạng như hình sau:


Khung bên trái của cửa sổ trên chính là Mô hình cây của Nhóm mẫu đề kiểm tra.

Nếu là lần đầu tiên khởi tạo thì cây thông tin này là rỗng.

Phần mềm sẽ cho phép chúng ta thực hiện các thao tác đơn giản sau:

- Tạo mới 1 nhóm mẫu đề kiểm tra.

- Sửa tên 1 nhóm mẫu đề kiểm tra đã có.

- Xóa 1 nhóm mẫu đề kiểm tra đã có.

- Dịch chuyển các Nhóm Mẫu đề kiểm tra trong sơ đồ cây thông tin.

Sau đây là mô tả nhanh các thao tác với Nhóm mẫu đề kiểm tra.

1. Tạo mới

Các bước thực hiện như sau:

- Nháy chuột chọn một nhóm mẫu đề muốn khởi tạo bên trong một nhóm mới bên trong nhóm này.


- Nháy nút Tạo mới trong khung bên phải.


- Nhập tên nhóm mẫu đề mới tại dòng nhập liệu phía dưới.

- Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy vào nút .


Kết quả thể hiện nay trên cửa sổ bên trái.

2. Sửa tên một nhóm mẫu đề kiểm tra

Các bước như sau:

- Chọn nhóm muốn sửa trong cửa sổ bên trái.

- Nháy nút Sửa tên trong khung bên phải.

- Sửa tên nhóm mẫu đề tại dòng nhập liệu phía dưới.

- Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy vào nút .

3. Xóa một nhóm mẫu đề kiểm tra

Các bước như sau:

- Chọn nhóm muốn sửa trong cửa sổ bên trái.

- Nháy nút Xóa trong khung bên phải.

Chú ý: không được phép xóa 1 nhóm nếu nó đã chứa các mẫu đề kiểm tra.

4. Dịch chuyển một nhóm mẫu đề kiểm tra

Các bước như sau:

- Chọn nhóm muốn dịch chuyển trong cửa sổ bên trái.

- Nháy các nút Chuyển lên, Chuyển xuống trong cửa sổ bên phải.Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7115

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn