Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Khái niệm Kỹ năng câu hỏi và Ma trận kiến thức
16/07/2013

Trong mô hình Ngân hàng câu hỏi, câu hỏi luôn được gán trực tiếp với kiến thức và kỹ năng. Như vậy Kỹ năng và Kiến thức là hai thuộc tính cơ bản bắt buộc phải có của mỗi câu hỏi.


Như vậy trong mỗi CSDL Ngân hàng câu hỏi sẽ bắt buộc phải lưu trữ:

- Danh sách các Kỹ năng câu hỏi cơ bản.

- Ma trận kiến thức là bảng mô tả các chủ đề kiến thức tương ứng với môn học của Ngân hàng câu hỏi hiện thời. Chú ý: Mỗi Ngân hàng câu hỏi luôn phải là Ngân hàng của một Môn học, một kiến thức nhất định. Ma trận kiến thức là mô hình thông tin dạng cây.

Quan hệ giữa câu hỏi, kỹ năng và kiến thức được mô tả trong sơ đồ sau đây:


Chú ý rằng cần nhập Kỹ năngMa trận kiến thức trước khi nhập bất kỳ câu hỏi nào vào CSDL. Trong quá trình khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi, phần mềm sẽ cho phép tự động tạo kỹ năng và ma trận kiến thức ngay trong quá trình thiết lập Ngân hàng câu hỏi. Mục đích là khi khởi tạo xong Ngân hàng câu hỏi thì đã nhập xong kỹ năng và ma trận kiến thức để sẵn sàng cho việc nhập câu hỏi.

Tuy nhiên người dùng vẫn cần biết các chức năng nhập, sửa kỹ năng và ma trận kiến thức để bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại nhập, điều chỉnh các thông tin này.

1. Lệnh nhập kỹ năng câu hỏi

Lệnh nhập Kỹ năng câu hỏi rất đơn giản và danh sách kỹ năng trong Ngân hàng câu hỏi chỉ là một dãy các giá trị.

Giao diện nhập kỹ năng đơn giản như hình sau:


2. Lệnh nhập ma trận kiến thức

Việc nhập Ma trận kiến thức sẽ phức tạp hơn vì mô hình ma trận kiến thức là mô hình cây nhiều mức.


Việc nhập Ma trận kiến thức của phần mềm iQB sẽ bao gồm 3 lệnh riêng biệt nhau:

1. Lệnh nhập Kiến thức hệ thống (tên lệnh: Nhập tên phạm vi).

2. Lệnh nhập Phạm vi kiến thức chi tiết (tên lệnh: Nhập phạm vi kiến thức).

3. Lệnh nhập chủ đề kiến thức chính (bao gồm chủ đề kiến thức tiêu đề và chủ đề kiến thức lõi).

Giao diện nhập chủ đề kiến thức của Ma trận kiến thức trong phần mềm iQB có khuôn dạng như hình dưới đây.


Khi nhập cần chú ý phân biệt chủ đề Tiêu đề và chủ đề kiến thức lõi.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7216

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn