Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 24. Kết nối câu --> Điền từ vào vị trí còn trống trong câu
17/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.


Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại từ ghép nối câu trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.


Kết nối câu --> Điền từ vào vị trí còn trống trong câu


1. Điền từ vào vị trí trống trong câu, sử dụng: lặp từ ngữ.


Bài luyện điền các từ kết nối câu trực tiếp vào một câu hoặc văn bản cho trước.

Trên màn hình là một câu hoặc văn bản, trong đó có một vài vị trí còn thiếu, có dấu ... Các vị trí còn thiếu này là các tù có ý nghĩa kết nối câu. Nhiệm vụ của học sinh là cần điền các từ vào các vị trí còn thiếu này để hoàn thiện câu.

Học sinh làm bài như sau: nháy chuột lên vị trí còn thiếu, sau đó nhập từ tại dòng nhập liệu phía dưới, nhập xong nhấn ENTER. Làm tiếp như vậy với các vị trí còn thiếu khác. Làm xong nháy nút V để kiểm tra.

Bài luyện này sẽ thực hiện với các câu có từ kết nối là lặp từ ngữ.

2. Điền từ vào vị trí trống trong câu, sử dụng: thay thế từ ngữ.


Bài luyện điền các từ kết nối câu trực tiếp vào một câu hoặc văn bản cho trước.

Trên màn hình là một câu hoặc văn bản, trong đó có một vài vị trí còn thiếu, có dấu ... Các vị trí còn thiếu này là các tù có ý nghĩa kết nối câu. Nhiệm vụ của học sinh là cần điền các từ vào các vị trí còn thiếu này để hoàn thiện câu.

Học sinh làm bài như sau: nháy chuột lên vị trí còn thiếu, sau đó nhập từ tại dòng nhập liệu phía dưới, nhập xong nhấn ENTER. Làm tiếp như vậy với các vị trí còn thiếu khác. Làm xong nháy nút V để kiểm tra.

Bài luyện này sẽ thực hiện với các câu có từ kết nối là thay thế từ ngữ.

3. Điền từ vào vị trí trống trong câu, sử dụng: từ ngữ nối.


Bài luyện điền các từ kết nối câu trực tiếp vào một câu hoặc văn bản cho trước.

Trên màn hình là một câu hoặc văn bản, trong đó có một vài vị trí còn thiếu, có dấu ... Các vị trí còn thiếu này là các tù có ý nghĩa kết nối câu. Nhiệm vụ của học sinh là cần điền các từ vào các vị trí còn thiếu này để hoàn thiện câu.

Học sinh làm bài như sau: nháy chuột lên vị trí còn thiếu, sau đó nhập từ tại dòng nhập liệu phía dưới, nhập xong nhấn ENTER. Làm tiếp như vậy với các vị trí còn thiếu khác. Làm xong nháy nút V để kiểm tra.

Bài luyện này sẽ thực hiện với các câu có từ ngữ kết nối.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7218

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn