Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 1. Mô hình câu hỏi chính thức và tạm thời trong phần mềm iQB Leo
29/07/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Đối tượng chính quan trọng nhất của phần mềm iQB là các Ngân hàng câu hỏi.

Phần mềm iQB Leo được thiết kế cho đối tượng là các nhà trường, Sở/Phòng GD dùng để kiến tạo và quản lý các Ngân hàng câu hỏi cấp trường, Sở/Phòng GD. Đối với những cơ sở đào tạo lớn như vậy chắc chắn việc nhập câu hỏi là việc rất quan trọng.


Trong mô hình phần mềm iQB Leo có một đối tượng mới, đó là khái niệm Câu hỏi tạm thời. Vậy Kho câu hỏi tạm thời là gì, chúng có ý nghĩa như thế nào? Vì sao lại cần các câu hỏi này?

Trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm Câu hỏi tạm thời trong Sơ đồ sau.

Câu hỏi tạm thời là gì?

- Kho câu hỏi tạm thời được lưu trữ ngay bên trong các CSDL *.iqb, bên cạnh kho câu hỏi chính thức.

- Điểm khác biệt duy nhất giữa hai loại câu hỏi này là: các câu hỏi tạm thời khi nhập có thể không cần gán Kỹ năngChủ đề kiến thức. Các thông số khác còn lại của câu hỏi tạm thời hoàn toàn giống với câu hỏi chính thức.

- Sau khi nhập vào kho TẠM THỜI, các câu hỏi tạm thời này sẽ được chuyển sang KHO chính thức bằng một lệnh riêng của phần mềm, sau khi đã gán Kỹ năngKiến thức.

Ý nghĩa của câu hỏi tạm thời?

- Trong quá trình nhập câu hỏi và CSDL Ngân hàng, việc nhập nội dung thuần không khó, không cần có chuyên môn. Nhưng khâu quyết định nhất cần chuyên môn khi nhập câu hỏi là lúc gán Kỹ năngChủ đề kiến thức. Việc gán này đòi hỏi người nhập bắt buộc phải là các GV bộ môn, có kiến thức đối với môn học này.

- Ý nghĩa chính của câu hỏi tạm thời là không cần là GV chuyên môn vẫn có thể nhập được câu hỏi tạm thời. Điều này cho phép các nhà trường, Sở/Phòng có thể thuê người ngoài (không phải là GV chuyên môn) để nhập các câu hỏi tạm thời này. Việc này sẽ làm đơn giản hóa công việc nhập dữ liệu câu hỏi cho các cơ sở đào tạo này.

- Sau khi nhập câu hỏi tạm thời, có thể mời GV chuyên môn xem, kiểm tra và chuyển các câu hỏi từ kho tạm thời sang chính thức. Khi chuyển như vậy chỉ cần gán thêm Kỹ năng và Kiến thức, công việc này không đòi hỏi nhập lại và sẽ không tốn thời gian. Đó chính là ý nghĩa của khái niệm Câu hỏi tạm thời trong phần mềm iQB Leo.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7234

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn