Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty School@net phát hành chính thức thêm 3 phần mềm trò chơi Ghép chữ
17/09/2013

THÔNG BÁO: Công ty School@net thông báo phát hành chính thức các phần mềm GHÉP CHỮ sau, bổ sung vào nhóm các phần mềm Việt Games của công ty.

1. Phát hành phần mềm GHÉP CHỮ - PLACE LETTERS

Đây là phần mềm chính, bản chuyên nghiệp của phần mềm Ghép chữ.
Phần mềm này dành cho các gia đình, cha mẹ học sinh, GV các nhà trường mầm non, mẫu giáo.


Giao diện chính của phần mềm có dạng sau.


Phần mềm có 4 chức năng thực hiện bài luyện Ghép chữ:

- Ghép chữ tạo âm vần.

- Ghép chữ, vần để hoàn thiện một từ tiếng Việt.

- Ghép chữ tự do theo mẫu do người dùng tự nhập.

- Bài luyện ghép chữ tự do.

Phần mềm phát hành theo bản quyền P-Code.

Giá bán: 35.000 đ / P-Code.

Hai phần mềm Ghép chữ sau đơn giản hơn và được bổ sung vào nhóm các phần mềm Việt games của Công ty Công nghệ Tin học nhà trường, nâng số phần mềm Việt Games lên 41 phần mềm.

2. Phát hành phần mềm GHÉP CHỮ 1.

Đây là 1 phiên bản đơn giản của phần mềm Ghép chữ chỉ có 1 chức năng là Ghép chữ tạo âm vần.

Giao diện phần mềm:

3. Phát hành phần mềm GHÉP CHỮ 2.

Đây là 1 phiên bản đơn giản của phần mềm Ghép chữ chỉ có 1 chức năng là Ghép chữ, vần để hoàn thiện một từ Tiếng Việt.

Giao diện phần mềm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7285

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn