Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest 2. Mô hình các đối tượng chính của dịch vụ iCloudTest
26/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình người sử dụng của dịch vụ iCloudTest, một dịch vụ mới hoàn toàn của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


Trước tiên xin định nghĩa:

iCloudTest là một sản phẩm, hay nói đúng hơn là một DỊCH VỤ kiểm tra trực tuyến, hỗ trợ các nhà trường và giáo viên tổ chức được các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến (Exam) cho học sinh. Toàn bộ các công việc chuẩn bị này đều được tiến hành thông qua hệ thống mạng Internet.

Hình ảnh sau mô tả mô hình dịch vụ iCloudTest.


Trong mô hình trên đã mô tả 3 đối tượng chính của iCloudTest.

1. Exam. Các kỳ thi, kiểm tra.

Exam (Kỳ thi; Kiểm tra) là đối tượng chính, cơ bản nhất trong mô hình dịch vụ iCloudTest.

Exam được hiểu đơn giản là 1 kỳ thi, kỳ kiểm tra kiến thức học sinh. Trên thực tế, một Exam có thể là:

- Một bài kiểm tra 1 tiết của Học sinh trong 1 lớp học (theo 1 môn học nào đó).

- Một kỳ kiểm tra cuối kỳ của sinh viên 1 trường đại học.

- Một kỳ thi sát hạch của nhân viên một cơ quan X.

Như vậy Exam trong mô hình iCloudTest được hiểu là một lần, kỳ kiểm tra trực tuyến cụ thể nào đó được tổ chức bởi một nhà trường hay cơ quan, đơn vị hoặc một giáo viên cụ thể. Mô hình Exam này đơn giản hơn là khái niệm một kỳ thi tuyển sinh lớn cấp một nhà trường hay cao hơn mà vẫn có trên thực tế của ngành giáo dục.

2. Giáo viên. Quản trị các Exam.

Giáo viên là các chủ thể của các Exam. Giáo viên hay cơ quan, nhà trường là các đối tượng sử dụng dịch vụ iCloudTest.

Sau khi có tài khoản sử dụng dịch vụ, các giáo viên này sẽ có quyền khởi tạo và quản lý các Exam, kỳ thi từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc hoàn toàn kỳ thi này. Mỗi kỳ thi có một “đời sống” riêng của mình, thời gian không dược phép quá 1 tháng.

3. Học sinh. Thực hiện các kỳ thi, kiểm tra.

Học sinh, sinh viênlà các đối tượng thụ hưởng dịch vụ iCloudTest.

Sau khi các Exam được khởi tạo, đến đúng ngày, giờ thi, Học sinh sẽ tiến hành thi, kiểm tra trực tiếp trên máy tính.

Sau khi thi xong, học sinh phải bấm nút Nộp bài, điểm số sẽ được tự động tính và lưu trên iCloud. Giáo viên sau đó có thể xem và in ra các kết quả thi này.

Qui trình tổng quát thực hiện theo dịch vụ iCloudTest như sau:

- Giáo viên đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest. Chờ cho đến khi quá trình đăng ký thành công và có tài khoản hoạt động.

- Khởi tạo các Exam (có thể khởi tạo đồng thời nhiều Exam).

- Tiến hành nhập các thông số, thuộc tính cho các Exam này, trong số các thuộc tính này, thông tin quan trọng nhất là Đề kiểm traDanh sách Học sinh tham gia kỳ thi.

- Giáo viên báo cho từng học sinh biết về thời gian thi.

- Học sinh tiến hành kiểm tra theo đúng thông tin của Exam mà GV đã thông báo trước đó.

- Học sinh nộp bài và ra về.- Giáo viên đăng nhập vào dịch vụ để xem và in kết quả kiểm traURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7400

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn