Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest. 4. Mô hình chi tiết Exam trong iCloudTest
28/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Exam (kì thi, kì kiểm tra) là đối tượng chính, trung tâm nhất trong mô hình iCloudTest của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Bài viết này sẽ tìm hiểu sâu hơn về mô hình Exam này.


1. Tổng quan về Exam

Exam hay Kì thi / Kì Kiểm tra là đối tượng chính của mô hình iCloudTest. Mỗi Exam sẽ tương ứng với một bài thi (môn thi) được tiến hành trực tiếp trên máy tính.

Như vậy điều kiện tối thiểu đầu tiên của các kỳ thi này là HS cần có máy tính và kết nối trực tiếp với Internet.


Để hình dung chúng ta hãy xét một vài ví dụ đơn giản sau:

- Một GV đang dạy một môn tại một số lớp học. GV này muốn kiểm tra trình độ của các HS các lớp của mình và muốn tiến hành việc kiểm tra này 1 lần nhưng không cần tập trung tại 1 địa điểm. GV này sẽ đăng ký dịch vụ iCloudTest và tổ chức việc thi này qua mạng Internet, HS ngồi tại nhà và đến giờ thì cùng tham gia kiểm tra trực tuyến.

- Một nhà trường hoặc một khoa của trường đại học muốn tổ chức thi, kiểm tra hết môn cho các lớp sinh viên của mình. Lớp học nằm rải rác nhiều nơi, do đó khoa này quyết định tổ chức thi offline bằng cách cho sinh viên ngồi tại lớp hoặc nhà của mình kết nối với Internet để tiến hành kiểm tra.

2. Thông tin thuộc tính và tham số của Exam

Với mỗi Exam các thông tin sau là quan trọng.

1. Thông tin truy nhập

Mỗi Exam sẽ có 2 thông tin quan trọng nhất là Mã kỳ thiMật khẩu dùng để truy nhập vào kỳ thi này. Các thông số này do người khởi tạo Exam tạo ra và thông báo các tham số này cho những học viên tham gia vào kỳ thi.

Khi tiến hành thi HS sẽ có thể phải nhập thêm các thông số khác nữa mới có thể thực hiện được bài thi của mình.

2. Thông tin về cách thức thi và hình thức thi

Nhóm này bao gồm các thông tin quan trọng sau:

- Thông tin về ngày và giờ thi.

- Thông tin về việc HS có cần đăng ký tên trước khi vào thi hay không.

- Thông tin về số lần thi, kiểm tra cho phép của kỳ thi này.

3. Thông tin về đề kiểm tra

Đề kiểm tra có thể được gán ngay cùng với kỳ thi hoặc do GV gửi đến từng HS trước thời điểm thi. Trong đề kiểm tra đã có tham số về thời gian làm bài kiểm tra.

4. Thông tin về học sinh

Nếu kì thi yêu cầu đăng ký trước DS học sinh thi thì GV là người cần nhập trước DS học sinh vào máy tính. GV sẽ gửi thông tin về số báo danh, mật khẩu truy cập kỳ thi đến từng HS trước giờ thi để HS có thể tiến hành thi và kiểm tra.

3. Qui trình làm việc với Exam trong mô hình iCloudTest

Để có thể làm việc với Exam, người dùng sẽ phải đăng ký dịch vụ iCloudTest.

Qui trình khởi tạo và làm việc với Exam được mô tả theo các bước như sau:

1. Sau khi đăng ký dịch vụ iCloudTest, GV cần cài đặt phần mềm iCloudTest Manager và cài đặt phần mềm này vào máy tính.

2. Chạy phần mềm iCloudTest Manager.

Giao diện phần mềm sẽ có dạng như hình sau:

3. Nháy nút lệnh Đăng nhập:

Xuất hiện cửa sổ sau:

Tên truy cậpMật khẩu. Nháy nút Đăng nhập.

4. Giao diện phần mềm iCloudTest Manager sẽ như sau thông báo các chức năng đã hoạt động bình thường.

Bây giờ GV có thể bắt đầu làm việc với các kỳ thi. Hai thao tác cơ bản nhất là Khởi tạo một Exam mới và Chỉnh, sửa thông tin các Exam đã có.

Chú ý: có thể khởi tạo và làm việc với nhiều Exam cùng một lúc.

5.Muốn tạo mới một kỳ thi nháy nút . Giao diện tạo mới một Exam như hình dưới đây.

Nhập thông tin đầy đủ của Exam trong cửa sổ trên. Nhập xong nháy nút Đồng ý phía dưới.

6. Muốn xem, sửa thông tin kỳ thi hoặc muốn nhập DS học sing thi thì nháy lên nút bên trái màn hình. Xuất hiện cửa sổ Danh sách các kỳ thi, kiểm tra như hình sau.

7. Muốn xem, sửa thông tin kỳ thi nào thì nháy đúp chuột lên dòng chứa kỳ thi đó. Xuất hiện cửa sổ Thông tin kỳ thi như hình sau:

Cửa sổ này chứa thông tin kỳ thi giống như khi khởi tạo, điểm khác biệt duy nhất là có thêm nút Nhập thông tin thí sinh.

Nháy vào nút này để vào cửa sổ Danh sách thí sinh dự thi của kỳ thi này.

Chú ý khung bên phải là nơi có thể nhập thông tin từng thí sinh. Cửa sổ nhập thông tin này như sau:

Trong các thông số của HS này chú ý đến 2 tham số:

- Tên truy cập.

- Số báo danh.

Nháy nút để tạo thêm một thí sinh. Nhập xong một thí sinh nháy nút .

8. Sau khi nhập xong toàn bộ DS học sinh nháy nút Cập nhật để kết thúc và ghi lại.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7403

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn