Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest. 10. Mô hình và trạng thái của Exam
30/12/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


Exam (kỳ thi) là khái niệm và đối tượng quan trọng nhất trong mô hình dịch vụ iCloudTest.

Mỗi Exam là một kỳ thi được các quản trị sử dụng iCloudTesttạo ra và lưu trữ trên đám mây. Mỗi Exam khi được tạo ra không được tồn tại mãi mãi mà chỉ được “sống” trong một thời gian nhất định (max = 2 tháng) và sau đó bị xóa đi khỏi bộ nhớ.

Chu trình cuộc đời (life cycle) của 1 Exam được mô tả trong sơ đồ sau:

Có thể tóm tắt 1 vòng đởi của 1 Exam như sau:

- Ngay sau khi khởi tạo, Exam sẽ vào trạng thái ACTIVE, hoạt động bình thường. Trạng thái ACTIVE là thời gian hoạt động chính của Exam. Trong thời gian này, người quản trị Exam sẽ thực hiện các thao tác chuẩn bị cho kỳ thi và thực hiện công việc quan trọng nhất là tổ chức kỳ thi trực tuyến cho học sinh. Trạng thái ACTIVE có thời gian kéo dài mặc định 30 ngày. Được phép kéo dài max là 60 ngày.

- Trạng thái ACTIVE sẽ kết thúc khi thời hạn của Exam này đến hạn. Ngay sau đó exam sẽ chuyển sang trạng thái PENDING (kết thúc). Ở trạng thái này không được phép thực hiện các thao tác như nhập thí sinh, tiến hành kiểm tra nữa. Chỉ còn có thể thực hiện các chức năng xem điểm thi và kết xuất kết quả thi. Thời gian của PENDING là 15 ngày.

- Sau khi hết thời gian Kết thúc – PENDING, Exam sẽ chuyển sang trạng thái cuối cùng, CLOSE (Đóng) trước khi bị xóa khỏi bộ nhớ đám mây. Ở trang thái này, Exam sẽ bị khóa hoàn toàn, được thể hiện bằng màu đen trên màn hình. Người quản trị sẽ không được phép truy cập để xem thông tin thuộc tính của Exam này nữa. Sau thời gian CLOSE, Exam sẽ bị xóa hẳn khỏi bộ nhớ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7427

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn