Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 5 – Học từ, mở rộng vốn từ FORM Make-Correct-Phonetic-Word: Tạo từ đúng chính tả
16/01/2014

FORM này được thiết kế dành riêng cho bài học đặc biệt liên quan đến tìm hiểu vốn từ của học sinh: Thi tìm từ chính xác và nhanh trên lớp học.

Các bài luyện, thi này được sử dụng trong các giờ học Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.


Chức năng FORM

Chức năng chính của FORM là mô tả 2 bài luyện tương ứng với hai cuộc thi tìm hiểu từ sau:

1. Thi tìm từ nhanh nhất

GV cho trướcc yêu cầu, HS phải tìm trong thời gian nhanh nhất từ cần tìm. Ai tìm được đầu tiên là người thắng cuộc.

2. Thi tìm nhiều từ đúng nhất.

GV cho trước yêu cầu, HS đến lượt sẽ tìm cac từ, tìm càng nhiều càng tốt. Thời gian tìm bị hạn chế. Trong khoảng thời gian đó ai tìm được nhiều từ hơn là người thắng cuộc.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Dạng 1: Cho trước hai Prefix hoặc Syllable, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ có tiếng chứa Prefix hoặc Syllable này.

Giữa màn hình là hai âm vần cho trước. Hai bên là hai khung cửa sổ lớn.

Học sinh cần nhập các từ tiếng Việt có nghĩa tại dòng nhập liệu chính ở giữa màn hình. Các từ được nhập phải có tiếng chứa một trong 2 âm vần trên. Nhập xong bấm ENTER hoặc nháy nút .

Nếu từ được nhập là đúng (chứa một trong 2 từ trên), từ sẽ được hiển thị tại một trong hai khung cửa sổ tương ứng với hai từ này. Nhiệm vụ của học sinh là nhập càng nhiều càng tốt.

Muốn tìm trợ giúp hãy nháy nút , phần mềm sẽ hiện từ có thể nhập ngay tại dòng nhập liệu.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.

Dạng 2: Cho trước hai từ đơn, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ có chứa một trong hai từ đơn này.

Đây là dạng bài luyện: cho trước hai từ đơn, cần tìm tất cả các từ có chứa một trong hai từ này, tìm càng nhiều càng tốt.

Dạng 3: Cho trước hai Prefix hoặc Syllable, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ láy có chứa Prefix hoặc Syllable này.

Đây là dạng bài luyện: cho trước hai âm vần hoặc âm đầu (prefix), cần tìm các từ láy có nghĩa tiếng Việt có chứa một trong 2 âm vần hay âm đầu này. Cần tìm càng nhiều càng tốt.

Cách thực hiện bài luyện này tương tự trên.

Dạng 4: Cho trước một hoặc hai từ đơn, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ láy có chứa một trong hai từ đơn này.

Cách làm tương tự trên.

Các thao tác trên FORM nhập liệu này như sau:

- Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn 1 trong 2: Tự đông sinh hay Nhập trực tiếp.

- Nếu đã chọn Tự động sinh thì cầnn chọn tiếp nguồn từ điển cụ thể tại vị trí Sử dụng nguồn dữ liệu. Có 4 nguồn từ điển có sẵn trong phần mềm như sau:

Chú ý rằng với mỗi nguồn từ điển sẽ sinh ra một bài luyện khác nhau.

+ Từ điển chính tả Việt Nam.

Dạng 1: Cho trước hai Prefix hoặc Syllable, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ có chứa Prefix hoặc Syllable này.

+ Từ điển chính tả SGK.

Dạng 2: Cho trước hai từ đơn, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ có chứa một trong hai từ đơn này.

+ Từ điển từ láy 1.

Dạng 3: Cho trước hai Prefix hoặc Syllable, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ láy có chứa Prefix hoặc Syllable này.

+ Từ điển từ láy 2.

Dạng 4: Cho trước một hoặc hai từ đơn, cần tìm càng nhiều càng tốt các từ láy có chứa một trong hai từ đơn này.

Nếu đã chọn Nhập trực tiếp thì cần nhập trực tiếp bộ dữ liệu bài luyện vào FORM như sau:

- Nhập yêu cầu chính của bài luyện tại vị trí Mô tả bài luyện.

- Cần tìm tiếp hai bộ mẫu từ hoặc vần. Có thể nháy chọn check box Chọn mẫu tự động để chọn cac mẫu cụ thể do phần mềm đưa ra hoặc nhập trực tiếp hai mẫu này tại các vị trí:

- Nếu muốn chuyển nhập dữ liệu từ ADF file thì nhập tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập trực tiếp. Nháy nút Nhập, điều chỉnh trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu vào ADF File.

Cho phép nhập nhiều bộ dữ liệu đồng thời.

Nháy nút để bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu mới. Với mỗi bộ dữ liệu cách nhập dữ liệu tương tự như đã trình bày ở phần trên.

Nháy nút để xóa đi 1 bộ dữ liệu.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để ghi lại kết quả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7438

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn