Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu nhanh mô hình các chức năng chính của iCloudTest qua sơ đồ
13/03/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Dịch vụ iCloudTest là 1 sản phẩm phần mềm mới của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Đây là 1 dịch vụ hỗ trợ thi, kiểm tra kiến thức rất mới, có lẽ lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Chúng tôi đã đăng tải nhiều tài liệu, thông tin về dịch vụ này.Bài viết này muốn giới thiệu ngay dịch vụ này thông qua các hình ảnh, sơ đồ.

Hình 1. Mô hình 3 chức năng chính, cơ bản nhất của iCloudTest.

Hình 3. Qui trình 3 bước tối thiểu khi sử dụng dịch vụ iCloudTest. Chú ý rằng các phần mềm chính: iCloudTest ManageriCloudTester được tải về miễn phí từ Website chính của dịch vụ.

Hình 3. Giới thiệu giao diện chính của Website iCloudTest.

Hình 4. Giao diện đăng ký tài khoản của dịch vụ iCloudTest.

Hình 5. Mô hình Exam trong iCloudTest.

Hình 6. Qui trình tiến hành kiểm tra trực tuyến trong iCloudTest.

Hình 7. iCloudTest dành cho Giáo viên.

Hình 8. iCloudTest dành cho các nhà trường.

Hình 9. iCloudTest dành cho các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7517

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn