Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Dự án và định hướng phần mềm eMobile của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường (p1)
08/05/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


1. eMobile là gì?

eMobile là tên gọi của Dự án phần mềm Giáo dục di động của Công ty School@net. Mục đích chính của dự án này là xây dựng và đóng gói các phần mềm giáo dục của Công ty School@net trên các hệ điều hành di động như Adroid, iOS, Windows Phone, ....

2. Dự án phần mềm eMobile

Dự án phần mềm eMobile bắt đầu khởi động từ tháng 6/2013. Đây là một hướng đi mới, lâu dài của công ty School@net. Công ty chúng tôi mong muốn trong tương lai hầu hết các phần mềm giáo dục chính của công ty sẽ được thiết kế lại và đóng gói trong hệ thống dư án eMobile.

Cho đến thời điểm đầu năm 2014, dự án eMobile đã thực hiện xong Giai đoạn 1 với 33 phần mềm eMobile được đóng gói trên 2 hệ điều hành Adroid và iOS. Đợt 1 này, nhóm các phần mềm eMobile được chia thành các nhóm sau:

- Nhóm phần mềm Luyện trí nhớ.

- Nhóm phần mềm Học tiếng Việt.

- Nhóm phần mềm Học từ qua hình ảnh.

- Nhóm phần mềm Trắc nghiệm.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7586

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn