Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo số 1: Công ty School@net sắp phát hành phiên bản mới nhất của giải pháp phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0, lần mở rộng lớn nhất của phần mềm này
26/02/2015

Công ty School@net sắp phát hành chính thức lần nâng cấp lớn nhất của bộ phần mềm Ngân hàng câu hỏi lên phiên bản iQB 8.0.


Trong mọi nhà trường và môi trường đào tạo công việc kiểm tra, đánh giá là một trong 2 nhiệm vụ chính và cơ bản nhất. Do vậy nhu cầu để có các phần mềm mô phỏng một phần hoặc quá trình của việc kiểm tra, đánh giá là rất cần thiết.

iQB 8.0 không phải là 1 hay một số phần mềm, mà là một dãy các phần mềm, giải pháp và dịch vụ phần mềm liên quan đến bài toán tin học hóa đánh giá, kiểm tra kiến thức trong nhà trường.

 


 

Có thể liệt kê các thành phần chính của iQB 8.0.
- Các phần mềm lõi (đóng gói trên PC): iQB Lion, iQB Leo, iQB Cat, iQB Rabbit.
- Phần mềm làm việc với đề kiểm tra nhanh dạng Quiz: iQB Quiz Maker.
- Phần mềm kiểm tra trực tiếp iQB Magic Test.
- Dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest với các phần mềm iCloud Tester và iCloud Test Manager.
- Giải pháp iQB.net tích hợp với trang phần mềm trực tuyến Cùng học.
- Phần mềm iQB Moon trực tiếp khai thác iQB.net từ máy tính PC.
- Các ứng dụng cài sẵn trên Cùng học khai thác bộ Ngân hàng câu hỏi iQB.net.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7819

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn