Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: chức năng iCloudTest đã chính thức hoạt động trên Cùng học
20/07/2015

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức thông báo: tính năng iCloudTest – kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến đã hoạt động trên trang Cùng học từ ngày hôm nay, 20/7/2015. Đây là tính năng rất đặc biệt của trang Cùng học, nó sẽ biến Cùng học thành một môi trường học tập, kiểm tra đánh giá kiến thức hoàn chỉnh.


Tóm tắc các tính năng chính của chức năng này như sau:

1. Tất cả các giáo viên có tài khoản sử dụng trang Cùng học sẽ được tự động sử dụng dịch vụ iCloudTest trên Cùng học. Thời hạn sử dụng iCloudTest trùng với thời hạn sử dụng trang phần mềm trực tuyến Cùng học.

2. Mỗi giáo viên sẽ có quyển tổ chức các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến ngay trên trang Cùng học cho học sinh của mình. Học sinh được quyền truy cập vào các kỳ thi, kiểm tra này để làm bài kiểm tra trực tuyến. Bài kiểm tra sẽ ở dạng trắc nghiệm. Toàn bộ thông tin của kỳ thi cùng với kết quả làm bài, điểm của học sinh sẽ được lưu trữ trên trang Cùng học. Qui trình cụ thể có thể như sau:

3. Giáo viên sẽ khởi tạo ra các kỳ thi, kiểm tra (Exam). Nút  dùng để khởi tạo và quản lý các kỳ thi do người dùng tự thực hiện.

Ví dụ hình sau là giao diện của 1 kỳ thi đang được khởi tạo.

Với dịch vụ này, mỗi Giáo viên được phép khởi tạo không hạn chế các Kỳ thi, nhưng tại 1 thời điểm chỉ cho phép không quá 5 kỳ thi đang hoạt động.

Mỗi kỳ thi (Exam) như vậy sẽ có các thông số quan trọng sau:

- Mã kỳ thi.

- Mật khẩu truy cập của kỳ thi.

- Thời gian hiệu lực của kỳ thi.

- Danh sách học sinh (có thể nhập trước hoặc cho HS tự do thực hiện).

- Thời gian thi cụ thể (nếu đặt tham số này).

- Thông tin cụ thể đề kiểm tra. Việc nhập đề kiểm tra trắc nghiệm làm ngay trên Cùng học.

4. Sau khi khởi tạo xong kỳ thi, giáo viên thông báo cho học sinh của mình. Quan trọng nhất là thông tin Mã kỳ thiMật khẩu truy cập.

5. Đúng thời gian cho phép, các thí sinh sẽ vào chức năng kiểm tra trực tuyến để tiến hành làm bài kiểm tra. Thí sinh không cần có tài khoản Cùng học vẫn có thể được dự thi bình thường. Việc tiến hành thi được tực hiện bởi chức năng Kiểm tra trực tuyến trên Cùng học.

Thí sinh thực hiện bằng nút lệnh .

Mỗi thi sinh khi tiến hành làm bài thi cần thực hiện các thao tác sau:

- Nhập Mã kỳ thi và Mật khẩu.

- Nhập thông tin cá nhân học sinh.

Giao diện làm bài kiểm tra trực tuyến có khuôn dạng như hình sau.

Thí sinh có quyền xem, làm theo từng câu hỏi. Có thể chuyển đến bất kỳ câu nào theo ý muốn. Khi làm xong thì bấm nút Nộp bài (hoặc phần mềm tự động Nộp bài nếu hết thời gian). Điểm số được thông báo ngay trên màn hình.

6. Sau khi học sinh thi xong, giáo viên sẽ vào lại chức năng Quản lý thi, kiểm tra để xem kết quả. Kết quả này dễ dàng được xuất ra bảng tính.

Sau khi hoàn thành toàn bộ, giáo viên chủ của kỳ thi có thể xóa kỳ thi này khỏi mạng để làm việc tiếp với các kỳ thi khác.

7. Trong thời gian sau thi và khi kỳ thi chưa bị xóa hoặc đóng thì học sinh có thể vào để xem lại kết quả thi của minh và các bạn khác. Học sinh thực hiện lệnh này bằng nút .

Giao diện xem thông tin kết quả thi như sau.

 

8. Một vài thông số quan trọng của tính năng iCloudTest trên Cùng học.

- Mỗi giáo viên được phép khởi tạo không hạn chế các kỳ thi, nhưng tại 1 thời điểm chỉ cho phép tối đa 5 kỳ thi đang hoạt động.

- Với mỗi kỳ thi cho phép tối đa 50 thí sinh thi.

- Với mỗi kỳ thi sẽ có thời gian hoạt động của kỳ thi (bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc). Sau khi kết thúc 15 ngày, kỳ thi sẽ chuyển trạng thái sang ĐÓNG và sau đó có thể bị xóa khỏi DS các kỳ thi.

- Mỗi kỳ thi, giáo viên được quyền cho học sinh thi tự do hoặc yêu cầu thi tại 1 thời gian chính xác. Mỗi kỳ thi được phép tối đa 3 lần thi. HS thi 1 lần có thể được thi lại. Điểm số luôn cập nhật là điểm của lần thi cuối cùng.

9. Như vậy iCloudTest trên Cùng học là tính năng hoàn toàn mới trên Cùng học. Tính năng đặc biệt này sẽ giúp cho Cùng học ở thành 1 hệ thống giáo dục mở rộng từ thực tế nhà trường lên mạng Internet, không hạn chế không gian và thời gian. Các giáo viên và học sinh là người hưởng thụ nhiều nhất từ chức năng mới này.

10. Một vài ví dụ áp dụng trên thực tế.

- Giáo viên tổ chức kiểm tra cho lớp học của mình, nhưng không làm bài ở lớp, mà thực hiện bài làm này ở nhà, thông qua mạng Internet, vào thời điểm do giáo viên chủ động.

- Giáo viên tổ chức học thêm, dạy thêm tổ chức thi, kiểm tra nhưng không làm bài tập trung mà cho thực hiện bài kiểm tra phân tán trên Internet.

- Giáo viên thực hiện việc dạy từ xa qua mạng sẽ dùng tính năng này để tổ chức các kỳ kiểm tra qua mạng cho học sinh của mình.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7915

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn