Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0- 9. Xếp tiết Sinh hoạt cho giáo viên chủ nhiệm
20/07/2015

Thao tác tiếp theo Chuẩn bị xếp thời khóa biểu


10. Xếp tiết giáo viên chủ nhiệm và các tiết học đặc biệt khácURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7916

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn