Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các video hướng dẫn sử dụng phần mềm iMath
10/08/2015

iMath là phần mềm được thiết kế riêng và đặc biệt dành cho giáo viên cấp Tiểu học. Có thể nói đây là phần mềm Tổng kết nhóm các phần mềm mô tả môn Toán Tiểu học của công ty School@net.


iMath với thiết kế rất độc đáo, giao diện đơn giản, dễ sử dụng và rất thuận tiện cho giáo viên sử dụng để hỗ trợ việc giảng dạy trên lớp. Phần mềm sẽ thích hợp cho tất cả các giáo viên Tiểu học trong nhà trường Việt Nam.

Sau đây là danh sách các video hướng dẫn cụ thể cách sử dụng phần mềm này. Toàn bộ 22 video này được chia làm 2 phần:

(1) Giới thiệu chung.

(2) Giới thiệu chi tiết các dạng toán đã mô phỏng.

Phần I: Giới thiệu chung, tổng quan

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về phần mềm iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học

https://www.youtube.com/watch?v=_u9Qrlvmds0

http://bit.ly/1P08oHq

 

Bài 2: Giới thiệu các FORM mô phỏng kiến thức trong phần mềm iMath

https://www.youtube.com/watch?v=QGXm5Q8S9bI

http://bit.ly/1L0ucoh

 

Bài 3: Các cách và lựa chọn thể hiện giao diện Cây chủ đề kiến thức trong iMath

https://www.youtube.com/watch?v=UfJnBWIPHzI

http://bit.ly/1IDaHfF

 

Phần II: Giới thiệu chi tiết theo từng nhóm, dạng toán chính

Phần này là các video giới thiệu chi tiết các dạng toán chính được mô phỏng trong phần mềm iMath.

Toàn bộ chương trình môn Toán Tiểu học được công ty School@net nghiên cứu kỹ và chia thành 10 nhóm sau.

Nhóm 1. Cấu tạo, so sánh, phân tích số

Nhóm 2: 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Nhóm 3. Các đại lượng đo lường

Nhóm 4. Xem đồng hồ và số đo thời gian

Nhóm 5. Tiền Việt Nam.

Nhóm 6. Tính giá trị biểu thức.

Nhóm 7. Giải toán có lời văn.

Nhóm 8. Các bài toán có yếu tố hình học.

Nhóm 9. Tính chất của số và phép toán.

Nhóm 10. Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La Mã.

 

Bài 1: Mô tả nhanh các mô phỏng nhóm 1. Cấu tạo, phân tích, so sánh số trong iMath

https://www.youtube.com/watch?v=3kXrvNpH4Og

http://bit.ly/1IDaSYh

 

Bài 2.1: Mô tả các dạng toán nhóm 2 - 4 phép tính trong phần mềm iMath. Phần I

https://www.youtube.com/watch?v=G0NfZ_6SBGQ

http://bit.ly/1Tc6EBj

 

Bài 2.2: Mô tả chi tiết các dạng Toán của nhóm 2 - 4 phép tính trong iMath. Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=OpUuqu4Waw8

http://bit.ly/1f2KWNq

 

Bài 3.1: Mô tả các dạng toán đã mô phỏng trong iMath của nhóm 3: Các đại lượng đo lường. Phần I

https://www.youtube.com/watch?v=0jYP-YWeXaE

http://bit.ly/1grkzlf

 

Bài 3.2: Mô tả các dạng Toán nhóm 3: Các đại lượng đo lường trong iMath. Phần II.

https://www.youtube.com/watch?v=hzRSxSujpzM

http://bit.ly/1TiWtWt

 

Bai 4.1 Mô tả các dạng toán nhóm 4: Số đo thời gian trong phần mềm iMath

https://www.youtube.com/watch?v=sFvP_3t3bvQ

http://bit.ly/1KYksbs

 

Bài 4.2. Mô tả các dạng toán nhóm 4: Số đo thời gian trong phần mềm iMath. Phần II.

https://www.youtube.com/watch?v=fQHl2hqGGe4

http://bit.ly/1DGse9W

 

Bài 5: Mô tả nhóm dạng toán Tiền Việt Nam trong phần mềm iMath

https://www.youtube.com/watch?v=Nk7MPb1vcv4

http://bit.ly/1DBbi4S

 

Bài 6: Mô tả nhóm 6: Tính giá trị biểu thức trong phần mềm iMath

https://www.youtube.com/watch?v=VOsvgDqmxeI

http://bit.ly/1hsCJDT

 

Bài 7.1. Mô tả các dạng toán nhóm 7: Giải toán có lời văn trong iMath. Phần I

https://www.youtube.com/watch?v=oyDyW8EsbPU

http://bit.ly/1IYqLfw

 

Bài 7.2. Mô tả dạng toán: Giải toán có lời văn trong phần mềm iMath. Phần 2.

https://www.youtube.com/watch?v=0b_STE1X8pQ

http://bit.ly/1f2Ocbs

 

Bài 8.1 Mô tả nhóm 8: các dạng toán có yếu tố Hình học trong phần mềm iMath. Phần 1.

https://www.youtube.com/watch?v=J2cMdKkS9qA

http://bit.ly/1Mf5JKP

 

Bài 8.2. Nhóm các bài toán có yếu tố hình học trong iMath. Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=siY6ahmzVO0

http://bit.ly/1DBfD8a

 

Bài 8.3: nhóm các dạng toán có yếu tố hình học trong iMath. Phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=ieaFCU3MYR0

http://bit.ly/1IScmgJ

 

Bài 8.4. Mô tả các dạng toán có yếu tố hình học trong iMath. Phần 4.

https://www.youtube.com/watch?v=uMhKq7yxnt8

http://bit.ly/1J5a6ZJ

 

Bài 8.5. Mô tả các dạng Toán có yếu tố hình học trong phần mềm iMath. Phần 5.

https://www.youtube.com/watch?v=5JZC7nzQb-c

http://bit.ly/1KcQPAn

 

Bài 9. Nhóm các dạng Toán tính chất của số và phép toán trong iMath.

https://www.youtube.com/watch?v=5OZ_iCrOTKw

http://bit.ly/1DGwR3T

 

Bài 10.1 Mô tả các dạng toán nhóm 10: Biểu đồ, bảng số, số La Mã trong phần mềm iMath. Phần 1.

https://www.youtube.com/watch?v=KcKStaKl1Wo

http://bit.ly/1f2ORtE

 

Bài 10.2 Mô tả nhóm 10: Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La Mã trong iMath. Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=t_XE1ecUBoo

http://bit.ly/1IYrxJJURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7940

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn