Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo số 1: Công ty School@net sẽ phát hành chính thức phiên bản mới nhất của giải pháp phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0, lần mở rộng lớn nhất của phần mềm này, đúng vào ngày KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 5/9/2015
31/08/2015

Công ty School@net sắp phát hành chính thức lần nâng cấp lớn nhất của bộ phần mềm Ngân hàng câu hỏi lên phiên bản iQB 8.0. Dự kiến toàn bộ các phần mềm và dịch vụ mới của giải pháp này sẽ được công bố chính thức vào đúng ngày Khai giảng năm học mới 5-9-2015.


Đây là lần phát hành phần mềm lớn nhất của công ty School@net. Bộ phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi iQB đã có 12 năm liên tục phả triển, từ 1 phần mềm nhỏ, giờ đây đã phát triển thành hàng trăm phần mềm và ứng dụng đa dạng khác nhau.

Các phần mềm và dịch vụ nâng cấp mới trong lần phát hành này bao gồm.

1. Nhóm các phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi lõi của iQB 8.0.

Đó là các phần mềm lõi quản trị Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra. Các phần mềm được phát hành chính thức lần này bao gồm:

iQB Lion 8.0

Phiên bản dành cho các trường Đại học, Cao đẳng

iQB Leo 8.0

Phiên bản dành cho các trường phổ thông (các cấp từ Tiểu học, THCS, THPT), các Phòng GD quận / huyện, các Sở GD & ĐT.

iQB Cat 8.0

Phiên bản chuyên nghiệp dành cho Giáo viên các nhà trường phổ thông và đại học, cao đẳng.

iQB Rabbit 8.0

Phiên bản đại trà dành cho mọi đối tượng

.

2. Phần mềm kiến tạo đề kiểm tra nhanh iQB Quiz Maker 8.0

Quiz Maker 8.0 là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB 8.0 có chức năng thiết lập, kiến tạo các đề kiểm tra nhanh dạng Quiz File.

3. Phần mềm kiểm tra trực tiếp theo đề kiểm tra Test & Quiz: iQB Magic Test 8.0

Phần mềm dùng để kiểm tra trực tiếp theo các đề kiểm tra chính của iQB 8.0 là Test File và Quiz File. Phần mềm phát hành miễn phí.

4. Nhóm các phần mềm công cụ miễn phí khác của iQB 8.0

iTestMixer 7.0

Phần mềm trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương. Phát hành miễn phí.

iTQMaker 7.0

Phần mềm tạo đề kiểm tra nhanh.

Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi. Phát hành miễn phí.

5. Các phần mềm khai thác CSDL Ngân hàng câu hỏi trên PC.

SQB - Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12

Bộ phần mềm dành riêng cho GV có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12.

TLS - Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12

Bộ phần mềm dành riêng cho HS dùng để tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức theo các mẫu đề kiểm tra chuẩn của Bộ GD và ĐT theo các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Điểm của các bài kiểm tra chính thức sẽ được lưu lại và tự động tính điểm TB Môn vào cuối học kỳ và năm học.

Luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh

Bộ phần mềm Luyện thi THPT Quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh được xây dựng trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi. Mỗi phần mềm có sẵn một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để luyện thi theo các môn học trên. Bộ phần mềm này dành học sinh dùng để luyện thi THPT Quốc gia.

Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh

Bộ phần mềm bao gồm 4 Ngân hàng câu hỏi luyện thi các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh dành cho GV thực hiện các thao tác quản trị ngân hàng câu hỏi và tạo các đề kiểm tra, thi thử theo ý muốn. Bộ phần mềm dành cho Giáo viên dùng để hỗ trợ luyện thi THPT Quốc gia.

6. Chính thức khai trương iQB.net 8.0

iQB.net là mô hình tích hợp các Ngân hàng câu hỏi trên mạng Internet. Trong lần nâng cấp mới này, toàn bộ các CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học hiện có của Công ty School@net đã được đẩy lên Internet, tại Server của trang Cùng học. Hệ thống các CSDL này hiện tại đang có 31 Ngân hàng câu hỏi:

- Ngân hàng câu hỏi môn Toán các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- Ngân hàng câu hỏi môn Hóa học các lớp 8, 9, 10, 11, 12

- Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học các lớp 9, 10, 11, 12

- Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng Anh các lớp 10, 11, 12

- Ngân hàng câu hỏi môn Địa lý lớp 12

- Ngân hàng câu hỏi Luyện thi THPT Quốc gia các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

7. Các ứng dụng khai thác iQB.net trên Cùng học

Các ứng dụng khai thác iQB.net đã được tích hợp đầy đủ và hoàn toàn trên trang Cùng học. Đó là các ứng dụng sau:

1. Kiểm tra nhanh. Tạo nhanh 1 bài kiểm tra theo chủ đề kiến thức được chọn trước. Sau đó làm bài kiểm tra ngay trên trình duyệt.

2. Kiểm tra kiến thức. Tạo 1 bài kiểm tra theo chủ đề kiến thức được chọn trước. Sau đó làm bài kiểm tra ngay trên trình duyệt.

3. Ôn luyện trực tuyến. Cho phép làm bài, ôn luyện theo từng câu hỏi từ Ngân hàng theo các chủ đề được chọn trước.

4. Kiểm tra chính thức. Làm bài kiểm tra theo các Mẫu đề kiểm tra chính thức có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi. Các ứng dụng cụ thể bap gồm:

- Kiểm tra 15 phút chính thức theo từng bài học của SGK.

- Kiểm tra 1 tiết chính thức theo từng chương của SGK.

- Kiểm tra học kỳ chính thức.

- Kiểm tra theo mẫu đề thi THPT Quốc gia.

5. Tạo đề kiểm tra. Công cụ tạo đề kiểm tra theo Sơ đồ Test. Đề sau khi được tạo ra có thể chỉnh sửa tại chỗ và in ra máy in.

8. Phần mềm khai thác iQB.net trên PC

iQB.Moon 8.0

Phần mềm iQB Moon 8.0 được đóng gói trên PC và có chức năng chính là trực tiếp khai thác tất cả các CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có trên iQB.net. Để sử dụng iQB Moon, người dùng cần có kết nối Internet để có thể truy cập vào các CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có trên iQB.net.

9. Chính thức công bố bản nâng cấp mới nhất iCloudTest 8.0

Phiên bản nâng cấp chính thức của dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest 8.0 sẽ có các thay đổi lớn sau đây:

- Phần dịch vụ dành cho các giáo viên sẽ được tách ra và tích hợp vào Cùng học. Các giáo viên đang sử dụng Cùng học sẽ được mặc định sử dụng dịch vụ này có ngay trên Cùng học.

- Phần dịch vụ chính giờ đây chỉ dành cho các nhà trường, cơ quan và doanh nghiệp với các mức dịch vụ chính là S1, S2 và D. Không cho phép thử nghiệm như phiên bản trước đây.

10. Dịch vụ iCloudTest dành cho giáo viên được tích hợp trên Cùng học

Với các giáo viên đã tham gia Cùng học, các tính năng iCloudTest đã được tích hợp ngay trên trang chủ của Cùng học. Đó là 3 nút lệnh sau:

1. Quản lý thi, kiểm tra. Chức năng khởi tạo, quản trị Exam.

2. Kiểm tra trực tuyến. Chức năng cho phép HS vào để tiến hành kiểm tra trực tuyến. HS không cần có tài khoản của Cùng học.

3. Xem kết quả thi, kiểm tra. Học sinh vào xem điểm, kết quả kiểm tra của mình và lớp của mình.

11. Các phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest 8.0

Các phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest 8.0 dành cho nhà trường, cơ quan, doanh nghiệm bao gồm:

iCloudTest Manager 8.0

Phần mềm quản trị thi, kiểm tra (Exam) chính của dịch vụ iCloudTest. Phần mềm dành cho các Subscriber (người đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest) dùng để thực hiện các tính năng tính như: Khởi tạo Exam; Nhập, điều chỉnh tham số Exam; Nhập DS học sinh thi; Theo dõi HS thi; Kết xuất kết quả thi của học sinh; Quản trị các kỳ thi.

iCloudTester 8.0

Phần mềm dành cho học sinh tham gia làm bài trực tiếp theo các kỳ thi (Exam) của iCloudTest.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7944

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn