Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ 1 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THPT CỦA SỞ GD&DT HÀ NỘI
11/09/2015

Sở GD&ĐT Hà Nội đã vừa duyệt thông qua 1 chuyên đề bồi dưỡng giáo viên cấp THPT trên địa bàn HN:


Hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm iQB Cat/Rabbit và trang Cùng học để hỗ trợ ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT, TCCN, TTGDTX, TTGDKTTH.
Chuyên đề này sẽ được đưa vào Chương trình bồi dưỡng GV của trường ESTIH Hà Nội bắt đầu từ năm 2016.
Đây là lần đầu tiên một giải pháp phần mềm của Công ty School@net được đưa vào nội dung bồi dưỡng chuyên môn chính thức dành cho GV cấp THPT. Ở VN ngành GD sẵn sàng thực hiện các chuyên đề tương tự với phần mềm của nước ngoài, nhưng đối với các phần mềm do người VN viết thì rất ít khi được xem xét đến.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7953

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn