Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Vì sao khi tôi sao chép phần mềm TKB sang một máy tính khác thì chương trình lại yêu cầu phải đăng ký License lại ?
27/03/2006

Trả lời: Mỗi License của TKB chỉ được phép sử dụng trên một máy tính PC. Do đó khi sao phép phần mềm sang một máy tính khác, máy tính này chưa có License và do đó chương trình sẽ yêu cầu đăng ký lại.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=115

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn