Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Nếu tôi đang dùng bản TKB cũ, tôi có thể chuyển đổi dữ liệu để dùng được với bản TKB mới hay không?
27/03/2006

Trả lời:
[3.X] Tất nhiên là được. Đi kèm TKB 3.5 có chương trình TKBCONV.EXE dùng để chuyển đổi dữ liệu TKB từ khuôn dạng 2.1 sang 3.5.
[4.x] Phiên bản TKB 4.x sẽ tự động nhận biết dữ liệu của TKB 3.X và tự động chuyển đổi sang khuôn dạng của phiên bản mới này.
[5.x] Phiên bản TKB 5.x sẽ tự động nhận biết dữ liệu của TKB cũ và tự động chuyển đổi sang khuôn dạng của phiên bản mới này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=116

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn