Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy nêu các chức năng mới của phiên bản TKB 3.5 so với TKB 3.0?
27/03/2006

Trả lời: Phiên bản TKB 3.5 có những chức năng mới sau đây:
Bổ sung chức năng hoàn toàn mới Auto Excexute cho phép tự động xếp toàn bộ Thời khóa biểu với một thuật toán tối ưu nhất, khả năng thực hiện được trên 90% công việc xếp TKB.
Hệ thống System Font của chương trình có thể thay đổi, cho phép người sử dụng dùng mọi kiểu font tiếng Việt ưa thích (bản 3.0 chỉ cho phép sử dụng TCVN Font).
Bổ sung 2 chức năng đặc biệt Auto Correct Data và Test Logic TKB cho phép kiểm tra và tự sửa lỗi Logic nội tại của dữ liệu TKB. Các lỗi này có thể phát sinh trong phiên bản 3.0.
Bổ sung thêm chức năng Delete All TKB cho phép xóa toàn bộ dữ liệu của TKB.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=117

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn