Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy chỉ ró sự khác nhau giữa bản TKB chính thức và bản TKB dùng thử?
27/03/2006

Trả lời: Bản TKB dùng thử là bản TKB chính thức được cài đặt nhưng chưa đăng ký bản quyền (License). Bản dùng thử chỉ được phép làm việc với 8 lớp và 15 giáo viên


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=119

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn