Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy nêu rõ các đặc điểm, sự khác nhau và chức năng của các phiên bản TKB Chính thức, Dùng thử, Demo và Viewer?
27/03/2006

Trả lời:
- Bản TKB chính thức là bản TKB cài đặt có đăng ký bản quyền, hỗ trợ 300 lớp sáng, 300 lớp chiều, 300 phòng học và 500 giáo viên.
- Bản Dùng thử (Demo) là bản cài đặt nhưng chưa đăng ký bản quyền và có hầu như đầy đủ chức năng như bản chính thức ngoại trừ chỉ xếp được 8 lớp và 15 giáo viên.
- Bản Viewer là bản chỉ có chức năng xem TKB và in.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=120

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn