Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Xin công ty cho biết điểm khác biệt cơ bản nhất của bản TKB 4.0 so với bản TKB 3.5 là gì?
27/03/2006

Trả lời:
Những điểm mới cơ bản nhất của phiên bản TKB 4.0 so với 3.5 là:
- Toàn bộ giao diện, thực đơn, thanh công cụ được thiết kế lại hoàn toàn hợp lý hơn, dễ dùng hơn và có tính chuyên nghiệp cao hơn.
- Cấu trúc dữ liệu của TKB được cải tiến, nâng cấp đáng kể đáp ứng nhiều ràng buộc của môn học, lớp học, giáo viên và sẵn sàng cho những phát triển trong tương lai.
- Lần đầu tiên đưa vào các công cụ mô phỏng "tư duy" xếp thời khóa biểu bằng tay trên máy tính. Những công cụ này kết hợp với các công cụ mạnh đ• có sẵn của TKB 3.5 sẽ giúp cho chương trình trở thành trở nên đặc biệt mạnh, về nguyên tắc sẽ không "đầu hàng" bất cứ một nhà trường nào. Với các công cụ này, lần đầu tiên phần mềm TKB trở thành một công cụ biết "suy nghĩ" và "tư duy" để giúp con người trong công việc xếp TKB khó khăn này.
- Cũng lần đầu tiên, một loạt các công cụ trợ giúp việc đánh giá, phân tích và thống kê dữ liệu TKB được đưa vào giúp cho việc quản lý Thời khóa biểu trong nhà trường một cách bài bản hơn.
- Một loạt các cải tiến nhằm hướng thân thiện hóa với người dùng như phím nóng, nút lệnh, lựa chọn in đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu sử dụng và khai thác thời khóa biểu của nhà trường.
Bạn có thể xem thêm câu hỏi 66 để biết rõ hơn những phát triển mới của TKB 4.0 hoặc tham khảo tài liệu TKB 4.0 What's New.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=122

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn