Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi nâng cấp chương trình TKB từ bản 3.X lên 4.0 thì có phải đăng ký lại License hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Có. Bạn phải đăng ký lại và sẽ được cấp License mới cho chương trình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=125

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn