Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi hiện đang sử dụng bản TKB 2.1 trên DOS. Liệu chúng tôi có thể chuyển đổi dữ liệu từ bản 2.1 này lên bản TKB 4.0 được hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Bạn phải chuyển đổi dữ liệu TKB từ 2.1 lên 4.0 qua 2 bước: 2.1 --> 3.5 và 3.5 --> 4.0. Trong chương trình TKB 3.5 chúng tôi có một chương trình chuyển đổi từ 2.1 --> 3.5. Phiên bản TKB 3.5 sẽ tự động nhận biết và chuyển đổi dữ liệu từ 3.5 lên 4.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=129

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn