Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tệp mã hóa TKB.BIN của TKB 4.0 có dùng được cho bản TKB Editor 4.0 hay không? Nếu không đề nghị giải thích rõ sự khác nhau giữa hai tệp *.bin của TKB và TKB Editor.
27/03/2006

Trả lời:
Tệp mã hóa tkb.bin của TKB 4.0 rất tiếc là không thể dùng với bản TKB Editor 4.0. Hai hệ thống tệp *.bin của TKB và TKB Editor được xây dựng khác hẳn nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=133

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn