Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Để cài đặt bản TKB phiên bản tiếng Việt, có cần thiết phải cài đặt một phông hệ thống của Windows bằng tiếng Việt hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Không cần. Khi cài đặt TKB, font Schoolnet Sans Serif sẽ tự động được cài đặt vào máy tính của bạn. Đây chính là font được dùng trong tất cả các hộp hội thoại, giao diện, thực đơn hệ thống của chương trình. TKB sẽ không sử dụng bất cứ một font hệ thống nào của Windows.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=134

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn