Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Đề nghị công ty cho biết ngắn gọn về các chức năng mới của phiên bản TKB 4.5.
27/03/2006

Trả lời: Phiên bản TKB 4.5 đ• khắc phục được rất nhiều yếu điểm cơ bản của những phiên bản TKB trước, thêm vào đó, nhiều tính năng hỗ trợ người xếp thời khoá biểu đã được tích hợp.
Những chức năng mới của phiên bản TKB 4.5 là:
1. Nhập bảng PCGD theo nhóm Lớp và Giáo viên: Cách nhập này cho phép nhập PCGD trực tiếp vào lưới tương tự như bảng tính Excel. Cách nhập này rất thuận tiện và phù hợp với mô hình phân công giảng dạy thực tế tại các trường phổ thông của chúng ta.
2. Hoàn thiện các Khung thông tin: Có 3 loại khung thông tin: Toàn trường, lớp, giáo viên. Trong phiên bản trước khung thông tin lớp và giáo viên chỉ được đặt trong màn hình MainLoop. Trong phiên bản TKB 4.5, các màn hình ShowAll và Browse Teacher đều đ• được tích hợp các khung thông tin cho riêng mình.
3. Print Preview: Đây là một chức năng cho phép bạn có thể xem, điều khiển trang giấy in trực tiếp trên màn hình mà không phải in ra giấy, nếu không vừa ý chỗ nào, có thể quay lại sửa chữa rồi lại in.
4. Đưa thêm một số tính chất, thuộc tính mới của Giáo viên: đó là các thuộc tính của giáo viên về yêu cầu thời khoá biểu, hệ số đánh giá thời khoá biểu và cả những yêu cầu không lượng hoá được
5. Xử lý địa điểm Lớp học: Đối với những trường có hai hay nhiều địa điểm lớp học, chức năng này hỗ trợ thêm một số yêu cầu liên quan tới địa điểm trong ràng buộc giáo viên.
6. Xử lý Lớp học 2 ca: Với lớp học hai ca, TKB 4.5 hỗ trợ thêm hai tính chất môn học mới là Chỉ học sáng hoặc chiều và Không học liên tục qua trưa.
7. Đưa khái niệm Nhóm Giáo viên vào làm việc: Nhóm giáo viên là khái niệm được đưa ra từ phiên bản trước, nhưng trong phiên bản này mới thực sự được xử lý.
8. Công cụ điều chỉnh bảng PCGD: Đây là những công cụ hỗ trợ cho người xếp thời khoá biểu thay đổi lại bảng phân công giảng dạy khi đã xếp xong thời khoá biểu.
9. Mật khẩu bảo vệ dữ liệu: Bảo mật là điều tối quan trọng trong một hệ thống quản lý thông tin, đây là chức năng thiết lập mật khẩu bảo vệ dữ liệu khỏi bị sử dụng trái phép là việc làm hợp lý.
10. Chức năng chuyển dữ liệu về dạng *.net: Phiên bản TKB Server Pack (chạy trên Windows NT, Linux) được dùng để quản lý thông tin dữ liệu thời khoá biểu trên mạng. Trong đó có chức năng Upload file dữ liệu thời khoá biểu. Việc Upload một file dữ liệu nhị phân dạng *.tkb là không thích hợp, do đó file dạng *.net đã ra đời để đáp ứng yêu cầu của chức năng này.
11. Phát triển và hoàn thiện chức năng xếp trước môn học: Với chức năng này bạn có thể xếp trước môn học vào vị trí cố định hoặc ngẫu nhiên, và đặc biệt bạn có thể xếp trước môn KHONGHOC.
12. Mở rộng hàm đánh giá thời khoá biểu giáo viên và lớp học, đưa vào thêm một số định nghĩa và hệ số mới.
13. Bổ sung công cụ điều chỉnh cách đánh giá Thời khóa biểu: Đưa thêm một số công cụ để tự động tính toán và đánh giá thời khoá biểu giáo viên và lớp học.
14. Tìm kiếm lớp: Bổ sung thêm chức năng tìm kiếm lớp theo nhiều tiêu chí khác nhau.
15. Tìm kiếm giáo viên: Bổ sung thêm chức năng tìm kiếm giáo viên theo nhiều tiêu chí khác nhau.
16. Lựa chọn lớp mở rộng: cho phép bạn tìm kiếm và đưa ra tất cả các lớp trong trường thoả m•n yêu cầu tìm kiếm của bạn.
17. Lựa chọn giáo viên mở rộng: cho phép bạn tìm kiếm và đưa ra tất cả các giáo viên trong trường thoả mãn yêu cầu tìm kiếm của bạn.
18. Gợi ý lớp: Mở rộng của chức năng gợi ý lớp của phiên bản trước.
19. Gợi ý giáo viên: Mở rộng của chức năng gợi ý giáo viên của phiên bản trước.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=135

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn