Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường chúng tôi hiện đang dùng phần mềm TKB phiên bản 4.0, để nâng cấp lên dùng TKB 4.5, chúng tôi có phải đăng ký lại License hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Có, khi trường bạn nâng cấp lên TKB 4.5 chúng tôi sẽ cấp một license mới dành riêng cho phiên bản này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=136

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn