Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Phiên bản mới TKB 4.8 có dùng chung mã đăng ký với phiên bản 4.5 hay không? Khi mua phiên bản mới TKB 4.8 chúng tôi phải làm gì và được những gì?
27/03/2006

Trả lời
Phiên bản TKB 4.8 không dùng chung mã đang ký với phiên bản TKB 4.5. Khi bạn mua phiên bản mới TKB 4.8, bạn sẽ nhận được đĩa chương trình cùng với quyển hướng dẫn sử dụng. Sau khi cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn, và chạy lần đầu chương trình sẽ xuất hiện màn hình thông báo cần nhập mã đăng ký. Bạn chỉ việc ghi lại mã số có sẵn trên đó và liên hệ tới công ty để nhận được một mã tương ứng sau đó bạn gõ mã đã được cấp vào. Như vậy chương trình của bạn đã được cấp bản quyền, và từ lần chạy sau chương trình sẽ không hỏi mã đăng ký.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=138

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn