Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Đề nghị công ty cho biết giá bán nâng cấp của phần mềm mới TKB 5.0. Nếu chúng tôi đã dùng phần mềm TKB phiên bản cũ 4.0 thì giá cần mua là bao nhiêu?
27/03/2006

Trả lời
Nếu trường bạn đã mua phiên bản TKB 4.0 thì giá nâng cấp lên 5.0 là 1 triệu đồng/1 license.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=143

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn