Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phiên bản mới TKB 5.5 có những phát triển mới nào so với TKB 5.0? Đề nghị trình bày vắn tắt các chức năng mới này.
27/03/2006

Trả lời
Phiên bản mới TKB 5.5 có một số nâng cấp đột phá sau đây:
- Đây là phiên bản phần mềm thời khóa biểu đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ cho mô hình phòng học bộ môn. Một loạt các chức năng hỗ trợ phòng bộ môn đã được đưa vào phiên bản mới này. Đây là phát triển chính và lớn nhất của phần mềm phiên bản 5.5.
- Toàn bộ giao diện của phần mềm đã được nâng cấp theo kiểu trông mới và hiện đại hơn.
- Lệnh Undo nay đã được mở rộng cho phép Undo vô hạn lần đồng thời cho phép Redo. Tuy nhiên hiện tại TKB 5.5 vẫn chỉ cho phép Undo các thao tác trên các màn hình xử lý dữ liệu TKB (Main Loop, Show All, Browse Teacher, Triple View), chưa cho phép Undo các thao tác trực tiếp với dữ liệu gốc (Lớp, Giáo viên, Môn học, Phòng) và các thao tác nhập bảng PCGD.
- Lệnh ghi dữ liệu ra HTML đã được nâng cấp cho phép chuyển đổi dữ liệu sang Unicode.
- Lệnh ghi dữ liệu dạng Excel đã được nâng cấp cho phép tạo ta nhiều báo cáo có ích hơn.
- Toàn bộ các lệnh tinh chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu đã được nâng cấp, đặc biệt là lệnh mô phỏng thuật toán CX.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=145

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn