Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Đề nghị công ty giải thích cho chúng tôi rõ sự khác nhau giữa hai phiên bản TKB 5.5 và TKB 5.5 X edition?
27/03/2006

Trả lời
Bản TKB 5.5 X edition là phiên bản phát triển đầy đủ có hỗ trợ phòng học bộ môn.
Bản TKB 5.5 Standard là phiên bản nâng cấp 5.5 của TKB 5.0 không đưa vào các chức năng liên quan đến phòng bộ môn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=146

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn